Thành tích hoạt động

-           Huân chương lao động hạng nhì được Chủ tịch nước CHXHCNVN trao tặng năm 2002        

-           Huân chương lao động hạng ba được  Chủ tịch Hội đồng Nhà nước trao tặng năm 1984

-           Top 20 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2016.