Ngày đăng: 06/27/18

DƯỢC PHẨM TW3 HÀ NỘI TỔ CHỨC TIỆC SINH NHẬT CHO ANH CHỊ EM NHÂN VIÊN CHI NHÁNH

Ngày 27 tháng 6 tại CTCP Dược Phẩm TW3 Hà Nôi, Công Đoàn đã tổ chức buổi tiệc chúc mừng sinh nhật đến anh, chị đồng nghiệp có sinh nhật trong quí 1&2 năm 2018

1.Lê Thanh Thủy           
2.Vũ Thị Bích Nhung     
3.Hoàng Thị Mơ            
4.Lê Huy Đông                
5.Trần Văn An                
6.Nguyễn Hồng Sơn     
7.Bùi Thị Hạt                  
8.Nguyễn Thị Hương    
9.Nguyễn Thế Khanh     
10.Hoàng Vân Chi             

 

Gia đình TW3 Hà nội trong tiệc sinh nhât