Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 – CHI NHÁNH HÀ NỘI tôn trọng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng đã cung cấp
Thông tin khách hàng cung cấp trên trang web chúng tôi chỉ để sử dụng những thông tin này vào việc giao dịch với quý khách hàng. Không tiết lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân cho các thống kê nội bộ của chúng tôi, ghi lại và lưu giữ để giúp chúng tôi xem xét và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cần thông tin này để phục vụ quý khách được tốt hơn.
Chúng tôi không tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ ai, cá nhân hoặc bất kỳ tổ chức nào, trừ khi được yêu cầu của pháp luật.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 – CHI NHÁNH HÀ NỘI có thể sửa đổi chính sách theo thời gian. (Nếu sự thay đổi đó có liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân của quý khách, chúng tôi sẽ công bố rộng rãi trên website.)