Đổi/Trả hàng

Chính sách đổi/trả hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 – CHI NHÁNH HÀ NỘI chấp nhận cho khách hàng trả lại một phần (hoặc toàn bộ) sản phẩm trong đơn hàng, và có thể lựa chọn nhận lại tiền hoặc đổi lại sản phẩm thay thế.
Các quy định về việc đổi/trả hàng tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 – CHI NHÁNH HÀ NỘI được áp dụng như sau:
*) Lý do đổi trả hàng được chấp nhận : Sản phẩm bị bể vỡ/trầy xước/biến dạng trong quá trình vận chuyển ; Không đúng sản phẩm quý khách đã đặt (sai công dụng, sai thành phần, …) ; Sản phẩm không giống với thông tin mô tả, hình ảnh, hoặc thông số thành phần được đăng trên trang web (có thể do lỗi website, hoặc thông tin sản phẩm chưa chính xác).
*) Điều kiện đổi/trả hàng : Tất cả hàng hóa đổi/trả đều phải có hóa đơn bán hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 – CHI NHÁNH HÀ NỘI (thời gian mua hàng tính theo hóa đơn không vượt quá 10 ngày), hàng hóa không có dấu hiệu bị mở hộp hoặc đã sử dụng, còn nguyên tem hoặc bao bì đóng gói và quà tặng kèm theo (nếu có).
*) Phí chuyển phát : khi gửi lại đơn hàng đổi/trả, phí chuyển phát phát sinh sẽ do khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán cho đơn vị vận chuyển.
*) Thời gian xử lý đơn hàng đổi trả : Việc gửi sản phẩm thay thế hoặc hoàn tiền chỉ được bắt đầu sau khi CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 – CHI NHÁNH HÀ NỘI đã hoàn tất việc kiểm tra đánh giá sản phẩm quý khách gửi lại. Thời gian đánh giá chất lượng sản phẩm đổi /trả này có thể cần khoảng 5-7 ngày làm việc.