Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.

Chi tiết: Sản xuất, kiểm nghiệm thuốc;
Trồng cây gia vị, cây dược liệu (trừ cây có tính gây nghiện);
Sản xuất thực phẩm khác. Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng;
Chưng, cất và pha chế các loại rượu mạnh;
Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;
Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh;

Đại lý, môi giới, đấu giá.

Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa (không bao gồm đại lý chứng khoán, bảo hiểm), Đại lý thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế, thiết bị y tế, kính mắt, tinh dầu, hóa chất thông thường (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);

Bán buôn thực phẩm (Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng);

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Chi tiết: Bán buôn thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế và dụng cụ y tế, bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh);

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế);

Bán buôn chuyên doanh khác, chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn hóa chất thông thường (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. (Chi tiết: Bán lẻ hóa chất thông thường (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp), bán lẻ tinh dầu, máy móc và thiết bị y tế;

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sất và đường bộ. (Chi tiết: Dịch vụ trông giữ xe máy, ô tô);

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (bao gồm cho thuê nhà kho, văn phòng làm việc);

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng).