TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

Tầm nhìn

Trở thành một Công ty Dược Phẩm uy tín hàng đầu tại Việt Nam và Quốc tế

Đồng hành với sự phát triển của cộng đồng, nâng cao vị thế của Thuốc Việt trên thị trường Quốc Tế.

Sứ mệnh

Nỗ lực cống hiến mang lại Sức khỏe và Niềm tin với những giá trị nhân văn cao đẹp cho cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ kinh doanh quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp.

Công nghệ hiện đại và lao động sáng tạo là nền tảng của sự phát triển.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Sản xuất và kinh doanh những sản phẩm chất lượng cao, đạt hiệu quả tối ưu.

Không ngừng đổi mới vì sự chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Phát triển ổn định và bền vững

Là một đơn vị sản xuất kinh doanh Dược phẩm, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung ương 3 luôn lấy Sức khỏe của cộng đồng làm khởi sự cho mọi hoạt động. Vì thế chúng tôi cam kết đóng góp cho sự phát triển ổn định và bền vững của công ty thông qua những việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động và các thành viên gia đình họ, cho cộng đồng và cho toàn xã hội.

Môi trường làm việc an toàn và lành mạnh

Đồng hành trên con đường đã chọn ,Dược Phẩm Trung Uơng 3 quyết tâm xây dựng một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, nơi Cán bộ công nhân viên có được cơ hội để phát huy tài năng và phát triển bản thân.

Xây dựng nền tảng xã hội

Chúng tôi luôn thấu hiểu rằng: Trao đi yêu thương sẽ nhận lại hạnh phúc. Văn hóa, tinh thần, sứ mệnh và truyền thống của Dược phẩm Trung Ương 3 sẽ không ngừng phát huy, góp phần kết nối vì một xã hội giàu tình cộng đồng nhân ái.