ĐIỂM BÁN SÂM NHUNG BỔ THẬN TW3 – ĐÔNG ANH

STT Tên nhà thuốc
 (trên biển hiệu)
Địa chỉ Tel
1 Quầy thuốc Hữu Đức 2  Thôn Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 034 891 1829
2 Quầy thuốc Cô Sáng Đội 4 Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 0974 198 590
3 Quầy thuốc Hưng Thịnh  Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 0974 555 083
4 Quầy thuốc Phương Oanh 43 Tổ 25, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 0984 268 133
5 Quầy thuốc Minh Nguyệt  Sơn Du, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 0977 247 755
6 Quầy thuốc Hiển Minh Xóm 3 Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 0982 496 500
7 Quầy thuốc Phương Chi  Phương Trạch, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 0969 517 143
8 Quầy thuốc Trung Khánh  Thôn Hải Bối, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 0905 091 657
9 Quầy thuốc Như Bảo Ngọc  Thôn Đoài, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 0975 117 971
10 Quầy thuốc Dung Huấn  Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 036 684 6751
11 Quầy thuốc An An  Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 0969 890 686
12 Quầy thuốc Khải Hinh  Lỗ Khê, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 0972 760 587
13 Quầy thuốc Số 1 1 Đường Dục Tú, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 0399 161 574
14 Quầy thuốc Việt Tiến 41 tổ 22, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 083 515 5972
15 Quầy thuốc Phạm Thị Hoài 68 Tổ 58, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 0945 625 826
16 Quầy thuốc Hoa Sơn  Thôn Tiền 2, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội 0989 449 928
17 Quầy thuốc Việt Dung  Cao Lỗ, Uy Lỗ, Đông Anh, Hà Nội 0243 883 4616
18 Quầy thuốc Nam Khương  Thôn Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 0989 058 813
19 Quầy thuốc Hà Anh Đội 2 Thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 0365 097 746
20 Quầy thuốc Hữu Đức Xóm Tây Thôn Tằng My, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 039 621 0627
21 Quầy thuốc Vân Nam  Phương Trạch, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 0972 381 219
22 Quầy thuốc Hồng Thắm  Mai Hiên, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 0964 315 081
23 Quầy thuốc Hảo Dũng   Thôn Tằng My, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 0964 517 168
24 Quầy thuốc Bích Hội  Lương Quy, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 036 531 7203
25 Quầy thuốc Bác Lanh 72 Tổ 4, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 0968 216 246
26 Quầy thuốc Thúy Bích   Tổ 13, Đường Ga, Đông Anh, Hà Nội 0243 883 6764
27 Quầy thuốc Đức Diện  Đường Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 0989 755 118
28 Quầy thuốc Mạnh Hùng 34 tổ 22, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 0985 167 385
29 Quầy thuốc Hoa Trung 40 Tổ 19, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 0977 305 702
30 Quầy thuốc Hồng Liên 129 Tổ 13 Đường Ga, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 0975 645 115
31 Quầy thuốc Sang Hạnh 208 Phố Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 036 429 1931
0927 758 756
32 Quầy thuốc Minh Sơn  Thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 0977 729 608
33 Quầy thuốc Ngọc Oanh  Thôn Tằng My, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội 0974 708 092
34 Quầy thuốc Minh Trang 20 Tổ 25, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 0914 943 289
35 Quầy thuốc Nguyên Hương 55 Tổ 25, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 0975 215 080
36 Quầy thuốc Dung Thịnh 99 Tổ 4, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 0243 965 3281
37 Quầy thuốc Thu Hương  Thiết Úng, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội 0982 445 759
38 Quầy thuốc Minh Phương 87 Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 0986 615 723
39 Quầy thuốc Quý Phương  Đường Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 0246 6847 068
40 Quầy thuốc Trung Nhạn 90 Cao Lỗ, Uy Lỗ, Đông Anh, Hà Nội 0904 501 986
41 Quầy thuốc Phú Hưng 9 Tổ 27, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 0945 655 085
42 Quầy thuốc Bảo Ngọc 38 Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 0915 622 815
43 Quầy thuốc Kim Thúy  Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 0377 582 879
44 Quầy thuốc Hoàng Quyên  Tổ 8, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 0985 080 252
45 Quầy thuốc Nguyễn Nghĩa  Khê Nữ, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 0978 161 339
46 Quầy thuốc Toàn Thắng Xóm Ngõ Khê Nữ, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 0334 311 181
47 Quầy thuốc Trường Phúc 1  Thôn Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội 0989 771 333
48 Quầy thuốc Bảo Chi  Gia Lương , Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội 0983 988 783
49 Quầy thuốc Lan Anh PHARMACY Thôn Thiết Ứng , xã Vân Hà, Huyện Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 0398817146
50 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Anh  Phương Trạch, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 0963 100 931

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19003199
Chat Facebook
Chat Zalo