ĐIỂM BÁN SÂM NHUNG BỔ THẬN TW3 – HÀ TĨNH

 
 
STT Tên nhà thuốc
 (trên biển hiệu)
Địa chỉ Tel
1 Đậu Sương   Thôn 10 , Cẩm Trung, Cẩm Xuyên , Hà Tĩnh 0975933469
2 Em Lam   Chợ Nhe , Vĩnh Lộc , Can Lộc , Hà Tĩnh 0932344234
3 Chị Song   Thôn Lồng Lộng , Thuần Thiện , Can Lộc , Hà Tĩnh 989775186
4 Bùi Thị Xuân   Chợ Thiên Lộc , Thiên Lộc , Can Lộc , Hà Tĩnh 982729207
5 Nguyễn Thị Thủy   Chợ Vĩnh Lộc , Vĩnh Lộc , Can Lộc , Hà Tĩnh 368625152
6 Lê Thị Huyền Diệu   Thôn Lồng Lộng , Thuần Thiện , Can Lộc , Hà Tĩnh 979987110
7 Nguyễn Thị Tự   Nghuyễn Tất Thành , Thiị Trấn Can Lộc , Can Lộc , Hà Tĩnh 365121123
8 Thân Thị Thuần    Thôn Phúc Sơn , Sơn Lộc , Can Lộc , Hà Tĩnh 344323881
9 Kim Chung  93 La Giang – TDP 5, TT Đức Thọ , Đức Thọ , Hà Tĩnh 0936150817
10 Uông Thị Dung   Hải thượng lãn ông, Bắc Hà , Tp.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 979803487
11 Xuân Dũng 92 Hải thượng lãn ông, Bắc Hà , Tp.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 0989732435
12 Chị Lam  Thôn Phúc Điền , Thach Điền , Thạch Hà , Hà Tĩnh 0968556968
13 Thành Sen 1 37 Nguyễn Chí Thanh , Tân Giang , Tp.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 0986302379
14 Gì Nhơn-17 Kiot 833 Cổng số 4-Chợ TP, Nam Hà , Tp.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 0984052021
15 Gì Thắng-19 Kiot 834 Cổng số 4-Chợ TP, Nam Hà , Tp.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 0986789895
16 Tuấn Thảo  120 Nguyễn Biểu , Nam Hà , Tp.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 0978151726
17 Cẩm Bình-76 76 Hải thượng lãn ông, Bắc Hà , Tp.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 0977929593
18 Tân Thành  10 Quang Trung , Thạch Qúy , Tp.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 0984653773
19 Dương Thị Thục Nữ 450 Hải thượng lãn ông, Bắc Hà , Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 981018020
20 Anh Đào-15 Kiot 852 Cổng số 4-Chợ TP, Nam Hà , Tp.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 0985112189
21 Trần Thị Hà Xuyên  Lý Tự Trọng , Bắc Hà , Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 943243718
22 Gì Hồng 17 Quang Trung ,  Nam Hồng , Tx. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 372921229
23 Nguyễn Thị Lý  144 Trần Phú , Bắc Hồng , Tx. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 0399559186
24 Chị Danh 27 Lê Hữu Trác – Cổng BV , TT Hương Khê, Hương Khê, Hà Tĩnh 0904944838
25 Đặng Mai  64 Nguyễn Huệ –  Khối 8, TT Hương Khê, Hương Khê, Hà Tĩnh 0987323187
26 Xuân Anh 404 Khối 8, TT Hương Khê, Hương Khê, Hà Tĩnh 0984874697
27 Gì Nguyệt 10 TT Thương Mại , Khối 1  TT Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh 0379020129
28 Chị Liên 62 Nguyễn Tuấn Thiện, Khối 1  TT Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh 0914801160
29 Phúc Phượng 69 Nguyễn Tuấn Thiện, Khối 2  TT Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh 02393875355
30 Thương Hiền 68 Nguyễn Tuấn Thiện, Khối 1  TT Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh 0989346566
31 Chị Vân  Ngã 3  Thôn 9, Sơn Châu , Hương Sơn , Hà Tĩnh 0972857561
32 Nguyễn Thị Hoài  9 TT Thương Mại , Phố Châu , Hương Sơn , Hà Tĩnh 0983437455
33 Cao Thị Yên  Chợ voi  Kì Bắc , Kì Bắc , Kỳ Anh , Hà Tĩnh 368241518
34 Trần Thị Đào  Cổng Chợ Phủ  Thị Tứ , Thạch Châu , Lộc Hà , Hà Tĩnh 0972624677/ 0949131879
35 Ngọc Hân   Thôn 1, Bình Lộc , Lộc Hà, Hà Tĩnh 912362787
36 Phạm Thị Hiền   , Thạch  Kim, Lộc Hà , Hà Tĩnh 914448126
37 Thắng yến 584 Khối 3, TT Xuân An , Nghi Xuân, Hà Tĩnh 0987279396
38 Chị Thủy  Thôn Bình Phúc  Chợ Xuân Đan , Xuân Đan , Nghi Xuân, Hà Tĩnh  0977089720
39 Nguyễn Thị Hồng Thơm   Thôn Cầu Đá , Cường Gian, Nghi Xuân, Hà Tĩnh 338606324
40 Chị Thơ   Chợ Xuân Hải, Xuân Hải , Nghi Xuân, Hà Tĩnh 984766452
41 Vương Tú  Xóm 1, Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh 0906254162
42 Chị Hải   Thôn Ba Giang, Phù Việt , Thạch Hà , Hà Tĩnh 0983066548
43 Vân Công  Chợ Chùa  Xóm Chợ Chùa , Thạch Lạc , Thạch Hà , Hà Tĩnh 0972734908
44 Quầy thuốc Qúy Linh  351 Lý Tự Trọng , TT  Thạch Hà , Thạch Hà , Hà Tĩnh 915348568
45 Thủy Trường Chợ Cầu Xóm 1, Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 0987127748
46 Chú Ứng CND Thiên Cầm , TT Cẩm Xuyên , Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 0394102805
47 Dương Tuyết Chợ Hội TT Thương Mại , TT Cẩm Xuyên , Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 0399914324
48 Đặng Hằng Chợ Hội TT Thương Mại , TT Cẩm Xuyên , Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 0979135924
49 C. Mai  Thôn Xuân Bắc , Cẩm Nhượng , Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 0979607255
50 Cẩm Tú  23-Khối 7 Nguyễn Thiếp , TT Nghèn, Can Lộc , Hà Tĩnh 0982986155
51 Chị Hải   44-Khối 6  Nguyễn Thiếp , TT Nghèn, Can Lộc , Hà Tĩnh 0982620589
52 Chị Trang 103-Khối 12  QL1A, Bắc Nghèn , Can Lộc , Hà Tĩnh 0912264831
53 Trịnh   Anh  Thôn Văn Cử, Xuân Lộc , Can Lộc , Hà Tĩnh 0966692893
54 Kim Chung  93 La Giang – TDP 5, TT Đức Thọ , Đức Thọ , Hà Tĩnh 0936150817
55 Chị Hằng 185 Tổ Dân Phố 7, TT Đức Thọ , Đức Thọ , Hà Tĩnh 382955028
56 Chị Lam  Thôn Phúc Điền , Thach Điền , Thạch Hà , Hà Tĩnh 0968556968
57 Cty DP Liên Hóa  141 Nguyễn Công Trứ, Bắc Hà , Tp.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 02393857008/0983077389
58 Chị Năm  108 Hải thượng lãn ông, Bắc Hà , Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 0977755858
59 Tuấn Thảo  120 Nguyễn Biểu , Nam Hà , Tp.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 0978151726
60 Tuấn Anh-151 151 Xuân Diệu, Bắc Hà , Tp.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 0986381675
61 Tân Thành  10 Quang Trung , Thạch Qúy , Tp.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 0984653773
62 Nhật Anh 168 Nguyễn Biểu , Nam Hà , Tp.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 353693669
63 Lệ An 191 Trần Phú , Bắc Hồng , Tx. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 822303257
64 Hoài Thi 181 Trần Phú , Bắc Hồng , Tx. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 0398508821
65 Thanh Cảnh  23-24 Khối 8 Cổng số 8-Chợ TX, Bắc Hồng , Tx. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 0962628389
66 Thuận Hiệp  6-7 Khối 8 Cổng số 8-Chợ TX, Bắc Hồng , Tx. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 0914915428
67 Hằng Nga 36— Khối 8 Cổng số 5-Chợ TX, Bắc Hồng , Tx. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 0943246858
68 Nguyễn Thị Lý  144 Trần Phú , Bắc Hồng , Tx. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 0399559186
69 Chị Danh 27 Lê Hữu Trác – Cổng BV , TT Hương Khê, Hương Khê, Hà Tĩnh 0904944838
70 Gì Hợi 7 Trần Phú, TT Hương Khê, Hương Khê, Hà Tĩnh 396949280
71 Đặng Mai  64 Nguyễn Huệ –  Khối 8, TT Hương Khê, Hương Khê, Hà Tĩnh 0987323187
72 Xuân Anh 404 Khối 8, TT Hương Khê, Hương Khê, Hà Tĩnh 0984874697
73 Chị Toàn 330 Khối 3, TT Hương Khê, Hương Khê, Hà Tĩnh 0943384848
74 Em Hiếu Xóm Bình Minh, Hương Bình, Hương Khê, Hà Tĩnh 0989826519
75 Lệ Thủy Xóm 4, Hòa Hải, Hương Khê, Hà Tĩnh 911098067
76 Nhân Đức  12 Lê Hữu Trác, TT Hương Khê, Hương Khê, Hà Tĩnh 0942637788
77 Võ Thị Hoa 114–Khối 6 Mai Hắc Đế , TT Hương Khê, Hương Khê, Hà Tĩnh 0977546551
78 Hồng Dược 2 Trần Phú, TT Hương Khê, Hương Khê, Hà Tĩnh 816744353
79 Phúc Phượng 69 Nguyễn Tuấn Thiện, Khối 2  TT Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh 02393875355
80 Nghiêm Sơn 1 – Ngõ 4 Nguyễn Tuấn Thiện, Khối 1  TT Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh 916013575
81 Hải Hoàn  Chợ Choi  Thôn Tây Hà , Sơn Hà , Hương Sơn , Hà Tĩnh 0365820998
82 Chị Vân  Ngã 3  Thôn 9, Sơn Châu , Hương Sơn , Hà Tĩnh 0972857561
83 Nhật Lệ  Xóm 7 QL1A , Kỳ Phong , Kỳ Anh , Hà Tĩnh 0976046324
84 Tuyết Nhung  2 Tổ Dân Phố 2, Sông Trí , Kỳ Anh , Hà Tĩnh 0963501789 /0358499249
85 Chị Yến Nhất 5 Tổ Dân Phố 2, Sông Trí , Kỳ Anh , Hà Tĩnh 0977337335
86 Trần Thị Soa   TDP Đồ Gỗ , Kỳ Thịnh , Kỳ Anh , Hà Tĩnh 0386106487
87 Lan Phương  6 Tổ Dân Phố 2, Sông Trí , Kỳ Anh , Hà Tĩnh 0974999385
88 Chị  Cúc  3 Tổ Dân Phố 2, Sông Trí , Kỳ Anh , Hà Tĩnh 0979658859
89 Chị Bình-04 4 Tổ Dân Phố 2, Sông Trí , Kỳ Anh , Hà Tĩnh 0985099879
90 Phùng Thu Thôn 1, Bình Lộc , Lộc Hà, Hà Tĩnh 0947624311
91 Hiệp Thảo Thôn 4, Bình Lộc , Lộc Hà, Hà Tĩnh 0978707273
92 Chị Nga Xóm 10, Hồng Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh 01689786557 – 01637935084
93 Chị Quảng Khối 4 , Thị Trấn Nghi Xuân , Nghi Xuân, Hà Tĩnh 0934548188
94 Chị Thơ  Khối 2, Thị Trấn Nghi Xuân , Nghi Xuân, Hà Tĩnh 0988687079
95 Chị Thủy  Thôn Bình Phúc  Chợ Xuân Đan , Xuân Đan , Nghi Xuân, Hà Tĩnh  0977089720

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19003199
Chat Facebook
Chat Zalo