ĐIỂM BÁN SÂM NHUNG BỔ THẬN TW3 – HƯNG YÊN

 
 
STT Tên nhà thuốc
 (trên biển hiệu)
Địa chỉ Tel
1 Công ty TNHH Dược Phẩm Vân Sơn Hưng Yên Số 39  Phố Bùi Thị Cúc,, Thị Trấn Ân Thi, , Hưng Yên  
2 Quầy thuốc Tt Ân Thi   Nguyễn Trung Ngạn , TT Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên 0985020971
3 Quầy thuốc Hồng Phúc   Chợ Đìa , Đặng Lễ, Ân Thi, Hưng Yên 0975621389
4 Quầy thuốc Nguyễn Văn Đai  Chợ Trúc, Xuân Trúc , Ân Thi, Hưng Yên 01665153540
5 Quầy thuốc Hằng Nga  , Đào Dương, Ân Thi, Hưng Yên 0965734933
6 Quầy thuốc Thu Trang  Chợ Cầu Ngọc, Nguyễn Trãi, Ân Thi, Hưng Yên 0942000098
7 Nhà thuốc Hoàng Duyên  QL 38, Bãi Sậy, Ân Thi, Hưng Yên 0983034076
8 Quầy thuốc Minh Vương  Phú Thôn, TT Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên 0985031834
9 Quầy thuốc Nhân Tâm 74 Bùi thị Cúc, TT Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên 984296295
10 Quầy thuốc Thanh Hiền  QL 38, Bãi Sậy , Ân Thi, Hưng Yên 987529412
11 Quầy thuốc Thang Huyền  125 Hải Thượng Lãn Ông , Hiến Nam , Tp Hưng Yên, Hưng Yên 0987760858
12 Quầy thuốc Minh Thúy  97 Hải Thượng Lãn Ông , Hiến Nam , Tp Hưng Yên, Hưng Yên 03213550754
13 Quầy thuốc Số 10  223A Điện Biên 2, Minh Khai , Tp Hưng Yên, Hưng Yên 03213862736
14 Quầy thuốc Nguyễn Thị Hằng  32 Tây Thành , Bảo Khê , Tp Hưng Yên, Hưng Yên 01699156722
15 Công ty TNHH Dược phẩm Tiến Tài  Dốc Lã, Bảo Khê , Tp Hưng Yên, Hưng Yên  
16 Nhà thuốc Hồng Hạnh 27 Bạch Đằng, Minh Khai , Tp Hưng Yên, Hưng Yên 01632369871
17 Nhà thuốc Phương Linh 316 Điện Biên 3, Quang Trung, Tp Hưng Yên, Hưng Yên 0981977551
18 Quầy thuốc số 5  Đội 1 , Liên Phương, Tp Hưng Yên, Hưng Yên 0982924564
19 Quầy thuốc Minh Đức  , Hồng Nam, Tp Hưng Yên, Hưng Yên 0904239678
20 Quầy thuốc Lương Tâm  Kệ Châu 3, Phú Cường, Tp Hưng Yên, Hưng Yên 0362815639
21 Nhà thuốc Chung Dinh 271 Điện Biên 2, Quang Trung, Tp Hưng Yên, Hưng Yên 02213866628
22 Nhà thuốc Đăng Anh 71 Hải Thượng Lãn Ông, Hiến Nam , Tp Hưng Yên, Hưng Yên 0965526161
23 Nhà thuốc 89 19 Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, Tp Hưng Yên, Hưng Yên 0973618289
24 Nhà thuốc Hà Trang 129 Chùa Chuông, , Tp Hưng Yên, Hưng Yên 0987860967
25 Quầy thuốc Thu Hường  An Chiểu II, Liên Phương, Tp Hưng Yên, Hưng Yên 989891865
26 Quầy thuốc Thanh Tú  Chợ Dầu, Trung Nghĩa, Tp Hưng Yên, Hưng Yên 969072386
27 Quầy thuốc Quang Lâm  chợ hương quất , Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên 0985354315
28 Quầy thuốc Anh Vũ   Sài Thị , TT Khoái Châu, Khoái Châu, Hưng Yên 0989296358
29 Quầy thuốc Nguyễn Thị Hằng   , Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên 977781303
30 Quầy thuốc Quang Linh  Đông Kết, Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên 983418035
31 Quầy thuốc Trần Hồng Thái  Chợ Đông Tảo, Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên 0335674085
32 Quầy thuốc thu dĩnh  Cao Quán, Hồng Tiến , Khoái Châu, Hưng Yên 9820022986
33 Quầy thuốc Hải Nga  Dân Tiến, Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên ‘0975204616
34 Quầy thuốc Thư Thúy  Chợ Đại Hưng, Đại Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên 0974939587
35 Quầy thuốc Nhã Hiệp  Thôn Yên Lịch, Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên 0986961951
36 Quầy thuốc Đỗ Thị Anh  , Đông Kết , Khoái Châu, Hưng Yên 964663327
37 Quầy thuốc Số 10  226 Nguyễn Lương Bằng, TT Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên 0984049605
38 Quầy thuốc Đồng Giao  , Chương Xá, Kim Động, Hưng Yên 01699941437
39 Quầy thuốc Hương Linh  Chợ Đức Hợp, Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên 0963082766
40 Quầy thuốc Quỳnh An  Đào Xá, Nghĩa Dân, Kim Động, Hưng Yên 0984671993
41 Quầy thuốc Thùy Trâm  , Thọ Vinh, Kim Động, Hưng Yên 02113681168
42 Quầy thuốc Tâm Đức 186 , TT Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên 0973513866
43 Quầy thuốc Huy Hoàng  Trương Xá, Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên 0979077105
44 Quầy thuốc số 3  Chợ Bùi Si, Đồng Thanh, Kim Động, Hưng Yên 0332369871
45 Quầy thuốc Nhất Vinh  196  Bao Bì , Phố Nối, Mỹ Hào, Hưng Yên 0969868080
46 Quầy thuốc Linh Giang   Chợ Thứa , Dị Sử , Mỹ Hào, Hưng Yên 03213944507
47 Ctdp Vạn Phúc   Chợ Thứa , Dị Sử , Mỹ Hào, Hưng Yên 3213943311
48 Quầy thuốc Số 2   72 Phố Bần , Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên 0974255171
49 Quầy thuốc Anh Nghiệp  Hòa Lạc, Hòa Phong, Mỹ Hào, Hưng Yên 0985525403
50 Quầy thuốc Bùi Thị Hính   Thôn Đoàn Đào , TT Vương, Phù Cừ, Hưng Yên 0944864629
51 Quầy thuốc Đạt Phương   Hoàng Các, Tiên Tiến, Phù Cừ, Hưng Yên 0984679910/0935940940
52 Quầy thuốc Hưng Thủy 14k1 Trần Cao, Trần Cao , Phù Cừ, Hưng Yên 972381304
53 Quầy thuốc dũng dược  Cầu Cáp, Đoàn Đào, Phù Cừ, Hưng Yên 973087836
54 Quầy thuốc Cầu Cáp   Cầu Cáp, Đoàn Đào, Phù Cừ, Hưng Yên 0988838525
55 Quầy thuốc minh Tuệ  Phố Từa, Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên 902180890
56 Quầy thuốc Thảo Từ  Đội 5 Thôn Giai Lệ, Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên 0985028818
57 Quầy thuốc Tâm Đức  , Hoàng Hanh, Tiên Lữ, Hưng Yên 988215820
58 Quầy thuốc Minh Tâm   Hòa Bình, Tân Tiến , Văn Giang, Hưng Yên 365077986
59 Quầy thuốc Số 7   Bạc Thượng, Long Hưng , Văn Giang, Hưng Yên 979461298
60 Quầy thuốc Số 4   Đường 179, Chợ Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên 0982724069
61 Quầy thuốc Thùy Chi   Chợ Châu , Tân Tiến , Văn Giang, Hưng Yên 0982466236
62 Quầy thuốc Long Hiếu  Thôn Vàng , Cửu Cao, Văn Giang , Hưng Yên 01262054697
63 Quầy thuốc Thu Thủy  Chợ Long Hưng, Long Hưng , Văn Giang, Hưng Yên 01667619170
64 Quầy thuốc Minh Trang   Chợ Đường Cái , Cửu Cao , Văn Lâm, Hưng Yên 0968066181
65 Quầy thuốc Số 6  Văn Ổ , Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên 0973999835
66 Quầy thuốc Dũng Hậu   Nhạc Lập, Lạc Đạo , Văn Lâm, Hưng Yên 01682984583
67 Quầy thuốc Linh Nhâm  Đại Đồng, , Văn Lâm, Hưng Yên 972288951
68 Quầy thuốc giang phương  Nghĩa Lộ , Chỉ Đạo , Văn Lâm, Hưng Yên 975860688
69 Quầy thuốc Ngọc Anh  Khu TT Địa Chất , Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 090298195
70 Quầy thuốc Nam Khánh Đội 10 Thị Trấn Như Quỳnh, Như Quynh, Văn Lâm, Hưng Yên 0913709117
71 Quầy thuốc Trung Tâm Văn Lâm  Thị Trấn Như Quỳnh, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0773281145
72 Quầy thuốc An Tâm  Chợ Đậu, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên 0983088795
73 Quầy thuốc Thảo Vi  Ngọc Quỳnh, TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0942807396
74 Quầy thuốc số 11  Thôn Lưu Trung , Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên 0976226746
75 Quầy thuốc Thu Mến   Đạo Khê  , Hồng Tiến , Yên Mỹ, Hưng Yên 0968100832
76 Hiệu thuốc Số 26  Từ Hồ, Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên 398147451
77 Quầy thuốc Bảo Châu  Chọ Cống Tráng, Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên 919066185
78 Quầy thuốc Việt Nga 207 TT Yên Mỹ, , Yên Mỹ, Hưng Yên 0979270720
79 Quầy thuốc nhất thư  Lý Thường Kiệt, , Yên Mỹ, Hưng Yên 917034083
80 Quầy thuốc Số 1  Thanh Xá, Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên 0989286367
81 Quầy thuốc Việt Pháp  Chợ Từ Hồ, Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên 0962641900
82 Quầy thuốc Thanh Mai  Lạc Cầu , Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên 968523241
83 Quầy thuốc TH   , Hòan Long, Yên Mỹ, Hưng Yên 989918021
84 Quầy thuốc Luân Nguyệt  Chợ Thi, Hồng Quang, Ân Thi, Hưng Yên 0977758394
85 Quầy thuốc Tt Ân Thi  Nguyễn Trung Ngạn , TT Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên 0985020971
86 Quầy thuốc Hồng Phúc  Chợ Đìa , Đặng Lễ, Ân Thi, Hưng Yên 0975621389
87 CN Ctdp Hưng Yên Làng Phần Dương , Đào Dương, Ân Thi, Hưng Yên 0975656536
88 Quầy thuốc Nguyễn Văn Đại Chợ Trúc, Xuân Trúc , Ân Thi, Hưng Yên 0365153540
89 Quầy thuốc Minh Thúy  97 Hải Thượng Lãn Ông , Hiến Nam , Tp Hưng Yên, Hưng Yên 03213550754
90 Quầy thuốc số 8 Cổng Chợ Phố Hiến , Lê Lợi , Tp Hưng Yên, Hưng Yên 0946172688
91 Nhà thuốc Lâm Tình  31 Bạch Đằng , Minh Khai , Tp Hưng Yên, Hưng Yên 0978844880 
92 Nhà thuốc Minh Huệ Thôn2 Xã Quảng Châu, Quảng  Châu , Tp Hưng Yên, Hưng Yên 0989. 917936
93 Nhà thuốc Mạnh Anh 81 Sài Thị, TT Khoái Châu, , Khoái Châu, Hưng Yên  
94 Quầy thuốc Anh Vũ  266 Sài Thị, TT Khoái Châu , Khoái Châu, Hưng Yên 976111608
95 Quầy thuốc Lê Thị Nhung  Đối Diện Cổng Viện Đa Khoa Khoái Châu , An Vĩ , Khoái Châu, Hưng Yên 0984326704
96 Quầy thuốc Nhân Hưng Chợ Thứa , Dị Sử , Mỹ Hào, Hưng Yên 0912960168
97 Quầy thuốc Số 4  Cầu Tràng, Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên 0343876569
98 Quầy thuốc Quyết Thắng K2-43  Phố Cao, TT Trần Cao, Huyện , Phù Cừ, , Hưng Yên  
99 Quầy thuốc Thanh Tâm  Phố Nai, Ngô Quyền, Tiên Lữ, Hưng Yên 0965532234
100 Quầy thuốc Hoàng Mai  Minh khai  , TT Vương , Tiên Lữ, Hưng Yên 0984882446
101 Quầy thuốc Thảo Từ Đội 5 Thôn Giai Lệ, Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên 0985028818
102 Quầy thuốc Hoài Anh Phù Oanh , Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên 0975195268
103 Quầy thuốc Thanh Thảo Đoi 5, Dị Chế, Tiên Lữ, Hưng Yên 976388681
104 Quầy thuốc Khánh An Làng Son, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên 0946072842
105 Quầy thuốc Ngọc Anh Khu TT Địa Chất , Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0902698195
106 Quầy thuốc Trung Tâm Văn Lâm Thị Trấn Như Quỳnh, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 0773281145
107 Quầy thuốc Khánh Nguyệt Chợ Đường Cái, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên 0984429680
108 Quầy thuốc Hương Giang  Cầu Hầu, Trung Hòa , Yên Mỹ, Hưng Yên 0974093186
109 Quầy thuốc Số 2  206 , Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên 0986426267
110 Quầy thuốc Như  Phaí Ngã 3 Lò Rèn, Thanh Long, Yên Mỹ, Hưng Yên 966322986

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19003199
Chat Facebook
Chat Zalo