ĐIẾM BÁN SÂM NHUNG BỔ THẬN TW3 – NINH BÌNH

STT Tên nhà thuốc
 (trên biển hiệu)
Địa chỉ Tel
1 Quầy thuốc Chị Hồng  Chợ Đò , Gia Thanh, Gia Viễn, Ninh Bình 963796589
2 Quầy thuốc Dũng Hương Xóm 4 Bãi Đính, Gia Sinh , Gia ViễN, Ninh Bình 0977830566
3 Quầy thuốc Phương Trang  Phố Thống Nhất, TT Me, Gia Viễn, Ninh Bình 0943020980
4 Quầy thuốc Chị Hương  Chợ Đò, Gia Thanh, Gia ViễN, Ninh Bình 0964591462
5 Quầy thuốc Lăng Hoa  Tân Mỹ, Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình 0946024642
6 Quầy thuốc Bích Diệp  12B, Ngô Thượng, Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình 0985674881
7 Quầy thuốc Chị Tuyết  Tam Cốc, Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình 0975612082
8 Quầy thuốc Chị Hải  , Ninh Xuân, Hoa Lư, Ninh Bình 0985902701
9 Quầy thuốc Vũ Tám  Chợ Ninh Mỹ, Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình 0349890283
10 Quầy thuốc Chị Trang  Xóm 9, Định Hóa, Kim Sơn, Ninh Bình 0366525393
11 Quầy thuốc Liêm Ngọt  Đông Thổ, Văn Hải , Kim Sơn, Ninh Bình 0357828373
12 Thuốc Tân Dược  Kim Đông, , Kim Sơn, Ninh Bình  
13 Quầy thuốc Thành Nam  Cầu Quy Hậu, Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình 0363366399
14 Quầy thuốc Cao Anh 15 Phát Diệm Nam, TT Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình 0967875367
15 PK Thúy Vi  Phố Kiến Thái, TT Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình 0968522398
16 Quầy thuốc Số 23  Cầu Lưu Phương, Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình 0812410243
17 Quầy thuốc số 8  12B, Tân Tiến, TT Nho Quan, Nho Quan, Ninh Bình 0916076671
18 Quầy thuốc Ngọc Sắc  Phố Sào Lâm, Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình 0397244131
19 Thuốc Tân Dược  Ngã 3 Anh Trỗi, Quỳnh Lưu, Nho Quan, Ninh Bình 01684620269
20 Thuốc Tân Dược  , , Nho Quan, Ninh Bình  
21 Quầy thuốc Chị Giang  Thôn Ngải, Văn Phong, Nho Quan, Ninh Bình 0354922157
22 Cty DP Vũ Duyên – Quầy số 5  , TT Nho Quan, Nho Quan, Ninh Bình 985832974/’0971327234
23 Quầy thuốc Linh Thìn  , TT Nho Quan, Nho Quan, Ninh Bình 0918274850/967265875
24 Quầy thuốc Hùng Nhẫn  Cổng BVDK NQ, TT Nho Quan, Nho Quan, Ninh Bình 0382840583
25 Quầy thuốc Kiều Trang  , Phú Sơn, Nho Quan, Ninh Bình  
26 Nhà thuốc Thanh Lương 658 Phố Mía, Ninh Khánh, Tp Ninh Bình, Ninh Bình 0912672339
27 Nhà thuốc Hoài Thu  Nguyễn Công Trứ, Ninh Sơn, Tp Ninh Bình, Ninh Bình 0968610789
28 Công Ty TNHHDP Nam Thái Hoa  Phố Phúc Trỉnh 1 Nam Thành, , Thành Phố, Ninh Bình 0912861877
29 Quầy thuốc Chị Hường 52 Xuân Thành, Tân Thành, Tp Ninh Bình, Ninh Bình 0918603622
30 Quầy thuốc Phương Đạt  Hai Bà Trưng, Ninh Phong, Tp Ninh Bình, Ninh Bình 0397094536
31 Quầy thuốc Huyền Diệu 66 Xuân Thành, Tân Thành, Tp Ninh Bình, Ninh Bình 0916766746
32 Cty DP Vũ Duyên – Quầy số 6 615 Nguyễn Công Trứ, Bích Đào, Thành Phố, Ninh Bình 2293612999
33 Nhà thuốc HPT  Nguyễn Công Trứ, Ninh Phúc, Tp Ninh Bình, Ninh Bình 0981228185
34 Cty DP Vũ Duyên – Quầy số 4  Hàng Bàng, , Tam Điệp, Ninh Bình 1644125913
35 Quầy thuốc Vũ Nụ  Thôn 4B Đông Sơn, Đông Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình 0377380317
36 Quầy thuốc Hải Hiền  , Nam Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình 343167028
37 Quầy thuốc Hằng Kha  Chợ Xanh, Khánh Thiện, Yên Khánh, Ninh Bình 0912509968
38 Thuốc Tân Dược  Chợ Xanh , Khánh Thiện, Yên Khánh, Ninh Bình  
39 Nhà thuốc Minh Phương  Phố 2, TT Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình 0363363466
40 Quầy thuốc Hoàng Nương  Đường 10, Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình 0964330646
41 Quầy thuốc Chị Hương  Xóm 2 Vân Tiến, Khánh Vân , Yên Khánh, Ninh Bình 963920170
42 Quầy thuốc Anh Duy  Xóm 2 Nam Cường , Khánh Cường, Yên Khánh , Ninh Bình 0865589228
43 Hiệu thuốc Yên Khánh  , TT Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình 987261825
44 Quầy thuốc Đông Nhàn  Chợ Dầu, Khánh Hòa, Yên Khánh, Ninh Bình 0977099928
45 Quầy thuốc Anh Hương  Cổng BVDK YK, TT Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình 0398925612
46 Thuốc Tân Dược  , , Yên Mô, Ninh Bình 0915144685
47 Quầy thuốc Chị Chinh  Cổng BVĐK Yên Mô, TT Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình 0977233879
48 Quầy thuốc Đức Nhân  , TT Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình 0974981785
49 Quầy thuốc Chị Mai Quốc Lộ 1A, Gia Trấn, Gia ViễN, Ninh Bình 0374496168
50 Quầy thuốc Thảo Định Đường 477, Gia Tân, Gia ViễN, Ninh Bình 0382605603
51 Hiệu Thuốc Gia Viễn Phố Me, TT Me, Gia ViễN, Ninh Bình 0918011166
52 Quầy thuốc Chị Luyến Bãi Đính, Gia Sinh , Gia ViễN, Ninh Bình 0968337638
53 Quầy thuốc Cô Tùng Đường 477, Gia Vân, Gia Viễn, Ninh Bình 0975723527
54 Quầy thuốc Chị Thu Tân Mỹ, Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình 0386506768
55 Quầy thuốc Chị Hiền Thôn Bộ Đầu, Ninh An , Hoa Lư, Ninh Bình 0962374862
56 Quầy thuốc Thu Hiền Cầu Quy Hậu, Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình 0919504126
57 Quầy thuốc Số 4 Xóm 5, Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình 0948668458
58 Quầy thuốc Cô Huyền Chợ Lưu Phương, Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình 0945269367
59 Quầy thuốc Thu Dự Phố Thượng Kiệm, TT Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình 0984482540
60 Quầy thuốc Trường Thơm Phố Thượng Kiệm, TT Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình 0912285412
61 Quầy thuốc Lý Anh Khối 4, TT Bình Minh, Kim Sơn, Ninh Bình 0366074446
62 Cty DP Vũ Duyên – Quầy số 3 20 Phố Trì Chính, TT Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình 0941188221
63 Quầy thuốc Thu Trang Xóm 9, Cồn Thoi , Kim Sơn, Ninh Bình 0986327091
64 Quầy thuốc Tuyết Đệ Xóm 3, Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình 0914623356
65 Quầy thuốc Tài Yên Xóm 11 , Lai Thành , Kim Sơn, Ninh Bình 0982909866
66 Quầy thuốc Chị Yến Xóm 3, Kim Tân, Kim Sơn, Ninh Bình 0367786166
67 Nhà thuốc Hải Chung 231 Vân Giang, Vân Giang, Tp Ninh Bình, Ninh Bình 0983191586
68 Quầy thuốc Cô Oanh Chợ Rồng Vân Giang, Vân Giang, Tp Ninh Bình, Ninh Bình 0397739279
69 Nhà thuốc Nam Bình 34 Đinh Tiên Hoàng, Đông Thành, Tp Ninh Bình, Ninh Bình 0912271975
70 Nhà thuốc Mai Dung 23 Vân Giang, Vân Giang, Tp Ninh Bình, Ninh Bình 02293897545
71 Nhà thuốc Hà Bích 68 Nguyễn Công Trứ, Bích Đào, Tp Ninh Bình, Ninh Bình 0911190586
72 Nhà thuốc Dung Dung 336B Nguyễn Công Trứ, Nam Bình, Tp Ninh Bình, Ninh Bình 0942332116
73 Quầy thuốc Bich Ngoan 135 Xuân Thành, Tân Thành, Tp Ninh Bình, Ninh Bình 0947778456
74 Cty TNHH 1 TV dược phẩm Hoàng Long Tây Thành, Thành Nam, Tp Ninh Bình, Ninh Bình  
75 Nhà thuốc Tràng An 20 Hải Thượng Lãn Ông, Phúc Thành, Tp Ninh Bình, Ninh Bình 0918762899
76 Cty DP Vũ Duyên – Quầy số 2 74 Tuệ Tĩnh, Nam Thành, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình 0917762682
77 Cty DP Vũ Duyên – Quầy số 1 15 Hải Thượng Lãn Ông, Nam Thành, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình 0985832974/01668672321
78 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược phẩm Hùng Hải SN 82 ngõ 463 Lê Thái Tổ, Nam Thành, Tp Ninh Bình, Ninh Bình  
79 Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Yến 100 Phúc Chỉnh 1, Nam Thành, Tp Ninh Bình, Ninh Bình  
80 CTy DP Phượng Hoàng Anh  242 Quang  Trung, BắC Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình 02293777868
81 Công Ty TNHH Dược Phẩm Sơn Tùng Tổ 7, Tây Sơn, Tp Tam Điệp, Ninh Bình  
82 Quầy thuốc Nhung Tuấn  92/7, Tây Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình 0358019549
83 Quầy thuốc Dung Tùng Tổ 1, Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình 0915387186
84 Quầy thuốc Thứ Chấp 14/2, Tân Bình, Tam Điệp, Ninh Bình 0366076826
85 Nhà thuốc Qúy Hằng 504/11 Quang  Trung, BắC Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình 0946279743
86 Quầy thuốc Hải Phương 1409 Tổ 12 Đền Dâu, Nam Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình 0982020977
87 Nhà thuốc Oanh Phượng 58/9 Đồng Giao, Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình 0968146673
88 Quầy thuốc Phương Anh Hàng Bàng, Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình 0912543900
89 Quầy thuốc Minh Quang Phố 2, TT Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình 0972445906
90 Quầy thuốc Chị Hiền Ngã 4, Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình 0904842216
91 Quầy thuốc Thủy Hóa Chợ Xanh, Khánh Thiện, Yên Khánh, Ninh Bình 0762141168
92 Quầy thuốc Cô Nga Chợ Tâm, Khánh Thủy, Yên Khánh, Ninh Bình 0705085006
93 Quầy thuốc Chị Tươi Xóm 19, Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình 0985224136
94 Quầy thuốc Thanh Thương Chợ Chùa, Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình 0973073791
95 Quầy thuốc Chị Thiện Cầu Xanh, Khánh Thiện, Yên Khánh, Ninh Bình 0962207037
96 Quầy thuốc hoàng oanh Chợ Xanh, Khánh Thiện, Yên Khánh, Ninh Bình 0796060736
97 Quầy thuốc Việt Thanh Chợ Khánh Thành, Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình 0972486350
98 Quầy thuốc Chị Huế Chợ Ngò, TT Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình 0382591704
99 Quầy thuốc Chị Hiên Chí Bình, Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình 0936345816
100 Quầy thuốc Anh Bộ Chợ bút, Yên Mạc, Yên Mô, Ninh Bình 0975931765
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19003199
Chat Facebook
Chat Zalo