ĐIẾM BÁN SÂM NHUNG BỔ THẬN TW3 – PHÚ THỌ

STT Tên nhà thuốc
 (trên biển hiệu)
Địa chỉ Tel
1 Quầy thuốc Quý Lộc  , Phương Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ 0 964280001
2 Quầy thuốc Số 74 Thôn 16 Bằng Luân, Đoan Hùng, , Phú Thọ 0349842413
3 Quầy thuốc Số 52 Thôn 16 Bằng Luân, Đoan Hùng, , Phú Thọ 0397185919
4 Quầy thuốc Số 47 Thôn 16 Bằng Luân, Đoan Hùng, , Phú Thọ 0347847707
5 Quầy thuốc 69  Khu 3, Hiền Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ 0 986576893
6 Quầy thuốc Thu Hiền  Khu 11, Bình Bộ , Phù Ninh, Phú Thọ 0 986531210
7 Quầy thuốc Hồng Ngọc  khu 6 , Phú Lộc, Tx.Phú Thọ, Phú Thọ 0 987816492
8 Quầy thuốc Hải An   khu 3 , Văn Lung, Tx.Phú Thọ, Phú Thọ 0987997263
9 Quầy thuốc Minh Châu khu 6 , TT Hưng Hóa, Tam Nông, Phú Thọ 0 973643113 0398995685
10 Quầy thuốc Sơn Nga  khu 12, Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ 0 972808761
11 Nhà thuốc Nga Linh  Khu 2A, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ 0 935630716
12 Nhà thuốc Hà Linh  khu 14, Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ 0 1693482370
13 Nhà thuốc Tùng Hằng SN 139 , Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ 0 949375483
14 Nhà thuốc  01  Thôn Đầu Lô, TT.Đoan Hùng, Đoan Hùng, Phú Thọ 0 983200608
15 Quầy thuốc 44  Chí Đám, TT.Đoan Hùng, Đoan Hùng, Phú Thọ 0 977698834
16 Quầy thuốc 06  Tây Cốc, TT.Đoan Hùng, Đoan Hùng, Phú Thọ 0 388546709
17 Quầy thuốc 64  Khu 4, Hiền Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ 0 986576893
18 Nhà thuốc Tâm Cẩn khu 2 , Bản Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ 0855134059
19 Quầy thuốc Số 95 Khu 14 Sơn lĩnh, Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ 0 1634424726
20 Quầy thuốc Số 47 Thôn 16 Bằng Luân, Đoan Hùng, , Phú Thọ 0347847707
21 Quầy thuốc Châu Sinh kios 39 , Chợ Bãi Bằng, Phù Ninh, Phú Thọ 0 987957050
22 Quầy thuốc Trường Phương SN 115 Tổ 6 Đường Nam, TT.Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ 0 986239138
23 Quầy thuốc 22 SN 66 Khu đá Thờ, TT.Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ 0 979505509
24 Quầy thuốc Khánh Diệp SN 66 tổ 4 khu đá Thờ, TT.Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ 0 1667476256
25 Quầy thuốc 22 Khu 6  , Xã Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ  
26 Quầy thuốc 45 Khu 7 , Xã Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ 0 968992999
27 Quầy Thuốc Diệu Ngân  , , Phù Ninh, Phú Thọ 0 946585232
28 Quầy thuốc 52 Sao Đỏ  , Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ 0915165693
29 Quầy thuốc Hồng Ngọc  khu 6 , Phú Lộc, Tx.Phú Thọ, Phú Thọ 0 987816492
30 Quầy thuốc Minh Mẫn  Khu 11, Cổ Tuyết, Tam Nông, Phú Thọ 0 978494458
31 Quầy thuốc 88 SN 170 , Phố Hạ Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ 0986235117
32 Nhà thuốc Thân Bôn SN 88 , Cầu Đất, Thanh Sơn, Phú Thọ 0 977124883
33 Quầy thuốc Thuận Nhất Khu 5 , Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ 0 382991122
34 Nhà thuốc Thân Huệ  khu 22, Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ 0 975897132
35 Quầy thuốc 58  Khu 8, Bảo Yên , Thanh Thủy, Phú Thọ 0 983400418
36 Nhà thuốc Gia Phú SN 169 quang trung, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ 0 9898903530 989986048
37 Nhà thuốc Hồng Vinh SN 55 Hoàng Hoa Thám, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ 0 975211683
38 Nhà thuốc Đức Thiện SN 214 Hàn Thuyền, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ 0 962647246
39 Quầy thuốc 27 SN 115 Hai Bà Trưng, Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ 0 943927756
40 Nhà thuốc Thành Hồng SN 809 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Thanh Miếu , Việt Trì, Phú Thọ 0 988344688
41 Nhà thuốc Phúc Đạt Ngã tư Thanh Miếu , Phường Thanh Miếu , Việt Trì, Phú Thọ 0338625507
42 Nhà thuốc Nguyệt Châu SN 69 Đại Lộ Hùng Vương, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 0 902235735
43 Nhà thuốc Bích Hằng SN 71 Khu CN Thụy Vân, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 0 903491186
44 Quầy thuốc 43 SN 72 Khu CN Thụy Vân, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 0 989512718
45 Quầy thuốc Hồng Nhung SN 73  Thụy Vân, Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 0 903209992
46 Nhà thuốc Ngọc Lâm 2201 Đại Lộ H/V, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ 0 979144383
47 Quầy thuốc Thanh Huy kiot 04 Đại Lộ H/V, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ 0 986410171
48 Nhà thuốc Dũng Phúc kiot 05 Đại Lộ H/V, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ 0 974651916
49 Nhà thuốc Lê Lợi SN 389 Châu Phong, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ 0 979807026
50 Quầy thuốc Trường Giang   , P.Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ 0 981388968
51 Nhà thuốc Thanh Thúy  SN 181, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ 0 963172403
52 Công ty cổ phần Dược phẩm Anh Quân 60 Hợp Phương, Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ  
53 Nhà thuốc Thịnh Trung  Khu Tân An 4, TT. Yên Lập, Yên Lập, Phú Thọ 0 915960353
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19003199
Chat Facebook
Chat Zalo