ĐIỂM BÁN SÂM NHUNG BỔ THẬN TW3 – PHÚ XUYÊN

STT Tên nhà thuốc
 (trên biển hiệu)
Địa chỉ Tel
1 Quầy thuốc Quang Minh Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội  
2 Quầy thuốc GPP 6  Cầu Tre, Xã Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội 0985676989
3 Quầy thuốc số 11  Phú Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội 0979969885
4 Quầy thuốc Thành Oanh  Chợ Chảy, Xã Văn Nhân, Phú Xuyên, Hà Nội 0971104269/0985799268
5 Nhà thuốc GPP 20  Chợ Chảy, Xã Văn Nhân, Phú Xuyên, Hà Nội 0366229028
6 Quầy thuốc GPP Số 4  Chợ Lịm, Xã Mỹ Lâm, Phú Xuyên, Hà Nội 0366369903
7 Quầy thuốc Thanh Vinh Cổng BV Phú Xuyên ,Thôn Cổ Chế, Xã Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội 0974563863
8 Nhà thuốc Phú Đức Cổng BV Phú Xuyên  Thôn Cổ Chế, Xã Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội 0989653823
9 Quầy thuốc GPP Số 2- CT CP DP Hà Tây  Phố Guột, Xã Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội 0913371437/0974429028
10 Quầy thuốc GPP Số 26- CT CP DP Hà Tây  Chợ Phú Minh, Xã Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội 0983154526
11 Quầy thuốc Trần Thị Chuông  Chợ Lịm, Xã Mỹ Lâm, Phú Xuyên, Hà Nội 02433857323
12 Quầy thuốc số 13  Tiểu khu Mỹ Lâm, TT Phú Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội 0987426804
13 Quầy thuốc Khánh Linh Cổng BV Phú Xuyên,Thôn Cổ Chế, Xã Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội 0916446739
14 Quầy thuốc GPP Số 30  TT Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội 0913258330
15 Quầy thuốc Đức Tâm  Chợ Vĩnh Hạ, Khai Thái, Phú Xuyên, Hà Nội  
16 Quầy thuốc Thanh Vân  Vĩnh Ninh, Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội 0379614286

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19003199
Chat Facebook
Chat Zalo