ĐIỂM BÁN SÂM NHUNG BỔ THẬN TW3 – PHÚC THỌ

STT Tên nhà thuốc
 (trên biển hiệu)
Địa chỉ Tel
1 Quầy thuốc Tạ Thị Trình  Cụm 6, Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội 038284869
2 Quầy thuốc Kiều Thị Huệ  Chợ Gạch , TT Phúc Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội 0963936612
3 Quầy thuốc Hoa Thắng  Chợ Bãi, Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội 0917971740
4 Quầy thuốc Hằng Đông  Phố Mới, Hát Môn , Phúc Thọ, Hà Nội 0857511800
5 Nhà thuốc Thu Hà  Cụm 4, TT Phúc Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội 0912882289
6 Quầy thuốc Giang Thị Hiền  Cụm 5, Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội 0382963982
7 Quầy thuốc Lê Thị Hằng  Cụm 11, Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội 0972193988
8 Quầy Thuốc Việt Đức  Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội 0329362861
9  Quầy thuốc Nguyễn Thị Mùi  Chợ Bãi, Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội 0836586119
10 Nhà thuốc Lộc Bình  Lạc Trị, TT Phúc Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội 0989586001
11 Nhà thuốc Việt Hằng   Cụm 8, TT Phúc Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội 0975809178
12 Quầy thuốc Thanh Tuấn  Cụm 8, TT Phúc Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội 02433643272
13 Quầy thuốc Hồng Nhung  Cụm 8, Hát Môn , Phúc Thọ, Hà Nội 0378732684
14 Quầy thuốc Thanh Phương  Cụm 3, Thượng Cốc, Phúc Thọ, Hà Nội 0366778200
15 Quầy thuốc Thu Hằng  Cụm 1, TT Phúc Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội 0979667879
16 Quầy thuốc Việt Đức 6  Chợ Gạch mới, Cụm 8, Phúc Thọ, Hà Nội 0344924296
17 Quầy thuốc Anh Ngân  Cụm 3, Thượng Cốc, Phúc Thọ, Hà Nội 0979441282
18 Quầy thuốc Bình Lộc  Đối diện cổng chợ gạch mới, TT Phúc Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội 0943611979

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19003199
Chat Facebook
Chat Zalo