ĐIỂM BÁN SÂM NHUNG BỔ THẬN TW3 – SÓC SƠN

STT Tên nhà thuốc
 (trên biển hiệu)
Địa chỉ Tel
1 Quầy thuốc Thu Hà  Nam Cương, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội 0777 322 886
2 Quầy thuốc Đa Phúc 52 Đường Núi Đôi, TT Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 0869 807 325
3 Quầy thuốc DS Ma Thế Cường  Khu TT Z117, Đông Xuân,  Sóc Sơn, Hà Nội 0979 946 978
4 Quầy thuốc Hạnh Thiện  Yên Tàng, Xã Bắc Phú, Sóc Sơn, Hà Nội 038 3500 808
5 Quầy thuốc Trần Thảo  Phú Tàng , Bắc Phú, Sóc Sơn, Hà Nội 0984 692 002
6 Quầy thuốc Sóc Sơn  Vệ Linh, Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội 0975 277 283
7 Quầy thuốc Nguyễn Thị Thanh  Vệ Linh, Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội 0977 708 809
8 Quầy thuốc Mai Thương  Quốc Lộ 3, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội 0984 030 330
9 Quầy thuốc Huy Hằng  Đông Thố, Hồng Kì, Sóc Sơn, Hà Nội 0977 569 258
10 Quầy thuốc Mai Linh 51C  Quốc Lộ 2, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 0988 380 130
11 Quầy thuốc Hồng Phương  Thủy Lợi 2, Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 0977 774 852
12 Quầy thuốc Bảo Ly  Chợ Nỉ, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội 0965 306 841
13 Quầy thuốc Phạm Thị Ninh Kiot Chợ Sóc Sơn, TT Sóc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội 0972 711 815
0989 585 136
14 Quầy thuốc An Duyên (Lương Thị Ly cũ)  Thôn Thống Nhất, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội 0975 723 019
15 Quầy thuốc Hồng Nhung 2  Xóm Cả – Xuân Kỳ, Đông Xuân,  Sóc Sơn, Hà Nội 0973 698 155
0987 426 408
16 Quầy thuốc Kim Cúc  Khu TT Z117, Đông Xuân,  Sóc Sơn, Hà Nội 0902 044 468
17 Quầy thuốc Lan Anh Thôn 5 Tân Phúc, Hồng Kì, Sóc Sơn, Hà Nội 0901 011 668
18 Quầy thuốc Thanh Lâm(Thanh Xuân cũ)  Thanh Trí , Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội 0964 921 185
19 Quầy thuốc Tạ Thị Thùy  Thắng Trí, Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội 0965 865 558
20 Quầy thuốc Võ Phương  Thanh Trí , Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội 0984 768 108
21 Quầy thuốc Vũ Lương  Phố Thá, Xuân Giang,  Sóc Sơn, Hà Nội 0968 639 648
22 Quầy thuốc Đức Nhung  Xóm Thượng – Đức Hậu,  Đức Hòa,  Sóc Sơn, Hà Nội 037 453 7480
23 Quầy thuốc Vân Hồng 72 Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội 0976 821 832
24 Quầy thuốc Khánh Linh  Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội 0974 398 814
25 Quầy thuốc Gia Đình  Quốc Lộ 3, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 0915 144 955
26 Quầy thuốc Hải Nam 42 Chợ Phú Cường, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội 0972 723 386
27 Quầy thuốc Yến Quỳnh  Phố Nỉ, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội 0326 543 668
28 Quầy thuốc Hồng Thắm  QL3,  Phủ Lỗ,  Sóc Sơn, Hà Nội 0979 693 520
29 Quầy thuốc Thanh Xuân 123  Thắng Trí, Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội 0982 505 669
30 Quầy thuốc Luận Lan  Thanh Trí , Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội 0974 806 943
31 Quầy thuốc Thu Hoàn  Hiền Lương, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội 0974 986 222
32 Quầy thuốc Bảo Kim Số 63 Khu 3, Phú Minh,  Sóc Sơn, Hà Nội 0973 330 212
33 Quầy thuốc Thu Cúc  Xuân Bách, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội 0366 126 298
34 Quầy thuốc Quân y 103  Xuân Bách, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội 0975 501 722
35 Quầy thuốc Nguyễn Văn Chung  Thủy Lợi 2, Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 0975 693 935
36 Quầy thuốc Hương Dương Số 78 Thanh Nhàn, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội 0987 257 346
37 Quầy thuốc Hương Hải  Thanh Trí , Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội 0987 839 346
38 Quầy thuốc Nguyễn Thị Thịnh  Xuân Dục, Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 0985 406 554
39 Quầy thuốc Nguyễn Thị Tươi Đường 16 Xuân Dương, Kim Lũ,  Sóc Sơn, Hà Nội 0962 552 811
40 Quầy thuốc Phong Hòa  Đông Lai, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội 0904 327 518
41 Quầy thuốc Bích Ngọc  Hiền Lương, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội 0967 534 198
42 Quầy thuốc Ngọc Quý  Lập trí , Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội 0386 887 944
43 Quầy thuốc Ngọc Bảo  Đường 16, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 0334 401 577
44 Quầy thuốc Thịnh Hiên  Xuân Dục, Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 0978 296 619

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19003199
Chat Facebook
Chat Zalo