ĐIỂM BÁN SÂM NHUNG BỔ THẬN TW3 TẠI QUẢNG NINH

1. Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3 tại Cẩm Phả

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc số 54 số 490-Phố Mới, Lý Thường Kiệt, Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0936272169
2 Nhà Thuốc Minh Hương  số 400-Phố Mới Lý Thường Kiệt, Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh 020333866922
‘0935991688
3 Quầy thuốc DN Huế Huệ chợ km9 Quang Hanh, Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0975818905
4 Quầy thuốc số 25 Tổ 7 khu 1 Mông Dương, Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0366859865
5 Nhà thuốc  Hoàng Sinh  275 Cẩm Thịnh, Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0982153755
6 Nhà thuốc Số 8  Kiot số 8 chợ Cẩm Thạch, Trần Phú, Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0945506288
7 Nhà thuốc Hoàng Cúc Kiot số 3 chợ Cẩm Thạch Trần Phú, Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0984466799
8 Nhà Thuốc Viên Hồng Số nhà 785 Trần Phú, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0912252751
9 Quầy thuốc Số 37 106 Lý Bôn, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0963603532
10 Nhà thuốc Mai Chinh Tổ 3 khu Minh Tiến B, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0984565960
11 Nhà thuốc Hoài Nam 367 Trần Phú, Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0983922614
12 Nhà thuốc Chinh Huong 17 Trần Phú, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0946088088
13 Quầy thuốc TPCN Bùi Trang  Ki ốt chợ Cao Sơn, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh 915910911
14 Quầy 39 Cty Dược QN  Ki Ốt Số 3 Chợ Địa Chất, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0984873096
15 Nhà thuốc Minh Nguyệt 146 Tổ 99 Khu 8A chợ cọc 6, Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0936846688
16 Quầy 6 Cty Dược Qn  Ki Ốt Chợ Địa Chất, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0914776341
17 Nhà thuốc Hồng Đức 497 Tổ 75  khu 7, Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0968750223
18 Nhà thuốc Lê Hiền 64 Nguyễn Văn Trỗi, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0975455452
19 Quầy TPCN Tuyết Lan kiot số 10 Chợ Cẩm Thành, Cẩm Thaành, Cẩm Phả, Quảng Ninh 336214858
20 Nhà thuốc Thanh Tú Chợ cầu 20, Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh 977976695
21 Quầy thuốc Số 83 Ki ốt chợ cọc 6, Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh 936205571
22 Nhà thuốc Trang Ly 130 Cao Sơn 2, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0945832238
23 Nhà thuốc Tam Duc 2 Cho Doc Lap, Cẩm Phả, Cẩm Phả, Quảng Ninh 975230885
24 Nhà thuốc Bảo Yến  so 141 k2 Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0982185610
25 Quầy thuốc DN Số 15 số nhà 130 khu 7a  Đặng Châu Tuệ, Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0349756915
26 Nhà thuốc Bình Huê 579,tổ 1 khu 4b, Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh 936722422
27 Nhà thuốc Thanh Nhan 2 188 , Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0989979848
28 Nhà thuốc Đức Minh 524 Trần Phú, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0989335229
29 Nhà thuốc Phương Thanh Tổ 9 khu 7 Mông Dương, Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0934234886
30 Nhà thuốc Ngọc Anh 63 Tô Hiệu , Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0385121941
31 Quầy thuốc TPCN Tuyết Đạt Ki ốt chợ Cao Sơn, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh 356333369
32 Nhà Thuốc Thu Thủy số 353 – Phố Mới Lý Thường Kiệt, Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0384035888
33 Nhà Thuốc Phương Tư Tổ 3 tân lập 7 Nguyễn Văn Trỗi, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0399541963
34 Nhà thuốc Minh Huyền  68b tổ 6 khu 4, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0976049222
35 Nhà thuốc Lâm Đoan  365 Trần Phú, Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh 0983660858/
02036558888

2. Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3 tại Đầm Hà

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Nhà thuốc Lan Tuệ 62 Trần Phú, Đầm Hà, Quảng Ninh 989535550
2 Quầy thuốc Vũ Loan Chu Văn An, Đầm Hà, Quảng Ninh 986510645
3 Quầy thuốc DN SỐ 3 Phố Lê Lương, Đầm Hà, Quảng Ninh 978627019

3. Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3 tại Đông Triều

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc DN Phượng Yêng  Thôn 4 Đức Chính, Tx Đông Triều, Đông Triều, Quảng Ninh 02033870547
2 Quầy thuốc số 71 – Cty D.VTYT Q.Ninh 155 Nguyễn Bình, Tx Đông Triều, Đông Triều, Quảng Ninh 934648759
3 Quầy thuốc DN số 40 -DP Hạ Long thôn 6 Đường Liên Xã, Bình Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 0976 675786 / 0943.666.670
4 Quầy 29 Bạch Đằng  Khu Công Nông, TT Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 0977100228
5 Quầy thuốc Số 89 Khu Công Nông, TT Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 0977990556
6 Quầy thuốc số 131 Kiot 23.24 chợ Mạo Khê, TT Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 0904182321
7 Quầy thuốc DN  Tâm Anh số 424 Hoàng Hoa Thám, TT Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 0387933485
8 Quầy thuốc Số 129 Kiot 29.30 chợ Mạo Khê, TT Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 0347.738.661
9 Quầy thuốc Thảo Vân-DHL 20 Tràng Bạch, Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh 0374.666.267
10 Quầy thuốc Thảo Hiền Thôn 3 Đức Chính, TX Đông Triều, Đông Triều, Quảng Ninh 0846863111
11 Quầy thuốc DN Kiên Tuyền Tổ 5 Hoàng Hoa Thám, TT Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 0947.755.718
12 Quầy thuốc DN Nguyễn Thị Đào 112 Dốc Thọ, Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh 0987.876.820
13 Nhà Thuốc Tân An 105 Hoàng Hoa Thám, TT Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 0983.302.933
14 Quầy thuốc Ngọc Liên 83 Hoàng Hoa Thám, TT Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 038.889.3444
15 Quầy thuốc Hải Bình 780 Mễ Xá 3, Hưng Đạo, Đông Triều, Quảng Ninh 0974.835.925 – 0978.284.300
16 Quầy thuốc Số 6 Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 0384164083
17 Quầy thuốc số 41 Thôn 1, Hồng Thái Tây, Đông Triều, Quảng Ninh 0348.356696
18 Quầy thuốc DN số 9 Mễ Xá 1, Hưng Đao, Đông Triều, Quảng Ninh 0904979757/0977359699
19 Quầy thuốc Chị Lũy Thôn 4, Hồng Thái Tây, Đông Triều, Quảng Ninh 0973238336
20 Quầy thuốcDN Nguyễn Thu Thủy Thôn Thượng, Xã Tràng An, Đông Triều, Quảng Ninh 0384167833
21 Quầy thuốcDN Số 99 Thôn Đìa Mối, An Sinh, Đông Triều, Quảng Ninh 0988259328 – 0352499228
22 Quầy thuốc Sơn Phú Nhuệ Hổ, Hưng Đạo, Đông Triều, Quảng Ninh 0326549790
23 Quầy thuốc DN Số 13 Số 13 Thôn Quán Cát, Xã Thủy An, Đông Triều, Quảng Ninh 0396284125
24 Quầy thuốc Ngọc Quyên Thôn 3 Lâm Xá, Hồng Thái Tây, Đông Triều, Quảng Ninh 0904231052
25 Quầy thuốc Cường Huế Bình Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 0982628599
26 Quầy thuốc Trần Thị My Thôn 9, Nguyễn Huệ, Đông Triều, Quảng Ninh 0357137482
27 Nhà thuốc Quang Minh Vĩnh Tuy, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 904169287
28 Nhà thuốc Hùng Thắng Thủy Đông Triều, Quảng Ninh 0838125678
29 Quầy thuốc DN Khánh Hòa Thôn trại Mới, Bình Khẻ, Đông Triều, Quảng Ninh 0363835186

4. Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3 tại Hạ Long

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Nhà thuốc Ngân Sơn 87 Đ Hạ Long, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh 0979.508.788/0973666555
2 Quầy thuốc DN Số 9 Ba Lan Tổ 1 Khu 7, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh 0904.875.098
3 Quầy thuốc DN số 27 53 Anh Đào, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 078.732.3458
4 Nhà thuốc Long Hiền 270 Vũ Văn Hiếu, Hà Tu, Hạ Long, Quảng Ninh 0988.300.328
5 Nhà thuốc Kim Chung 603 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh 02033836181
/0705633332
6 Nhà thuốc Kết Nam Tổ 6  Khu 10, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh 0979338688
7 Nhà thuốc Hạnh Loan 556 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh 02033839909
8 Quầy thuốc số 4 – Cô Phúc Ki ốt số 121 chợ hồng hà, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh 0948414131
9 Nhà thuốc Số 4 – Dược Bạch Đằng 264 Nguyễn  Văn Cừ, Hon Gai, Hạ Long, Quảng Ninh 0367635862
10 Nhà thuốc Thanh Tùng 620 Hà lầm, Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh 0383034497
11 Nhà thuốc Minh Đức 560 Tổ 57, khu 6, Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh 0965028388
12 Nhà thuốc Thái Ngọc (cty TNHH TM DP Thái Ngọc) 80 tổ 12 khu 4 , Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Quảng Ninh 02033812938
13 Quầy thuốc số 11 538 Cao Thắng, Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh 0373018460
14 Quầy thuốc số 5 Kiot Chợ Sato Coa Xanh, Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh 0932660660
15 Nhà thuốc Lâm Phương 283 Cao Xanh, Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh 0976175062
16 Nhà thuốc Quang Minh 328 Lê Lợi, Yet Kieu, Hạ Long, Quảng Ninh 0936.682.885
17 Nhà thuốc Tình Quân 396 tổ 1 khu 1, Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh 036659996
18 Quầy thuốc Cong Ty TNHH Dược phẩm Bạch Đằng 72 Đường 25/4, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh 02033822683
19 Nhà thuốc Cường Long 74 Kênh Liêm, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh 0352121880
20 Quầy thuốc Công ty Dược phẩm Hạ Long Số 8 Hoàng Long, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh 02033 825 855
21 Nhà thuốc Tâm Đức 9 tổ 43 khu 4, Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh 0914554599
22 Nhà thuốc Thúy Hằng 3 Tổ 3 khu 2, Đại Yên, Hạ Long, Quảng Ninh 0973132321
23 Quầy thuốc số 45 251 Đồng Đăng, Việt Hưng, Hạ Long, Quảng Ninh 0387638178
24 Nhà thuốc Phương Liên Số 161 Tổ 5  Khu 11, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh ‘0904.090.801
25 Nhà thuốc Linh Chi 255A Hạ Long, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 0936..826.565
26 Nhà thuốc Minh Tâm Số 58 tổ 1 khu 1, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh 0971.662.555
27 Quầy thuốc số 50 222 Tổ 8A khu 3, Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh 02036525782
28 Nhà thuốc Dũng Trang 104 Tổ 5 khu 2 , Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh 0984202558
29 Quầy thuốc số 30 437 Cái Dăm, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 0982.738.675
30 Nhà thuốc Hương Vương Tổ 12 Khu 2, Hà Trung, Hạ Long, Quảng Ninh 0976535189
31 Nhà thuốc Đông Bắc 751 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh 0976440276
32 Nhà thuốc 16 16 Tổ 3 khu 1, Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh 356275334
33 Nhà thuốc Khánh An 289 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh 0967911126
34 Nhà thuốc Đặng Tú 77 Cao Thắng, Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh 0983519848.
35 Nhà thuốc Huy Hà 188 Lê Lợi, Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh 0932263386
36 Nhà thuốc Huương Trang Tôổ 11 Khu 4, Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh 0984530722
37 Nhà thuốc Từ Tâm 294 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh 0912411929
38 Nha Thuoc Lan Anh 82 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh 0912558798
39 CTy CPTM Dược phẩm Nam Việt 67 phố Hải Lộc, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh 0901588500
40 Nhà thuốc Hồng Oanh 105 Tổ 56, khu 6, Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh 915645818
41 Nhà thuốc Thanh Vân 109A Yết Kiêu, Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh 0934222188
42 Nhà thuốc An An 66 Cao Thắng, Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh 0387913591
43 Nhà thuốc Xuân Thủy Tổ 66 khu 8 Cao Thắng, Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh 0946256378
44 Công ty TNHH Dược phẩm TM Đức Dung Lô B4  KĐT Bãi Muối, Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh  
45 Nhà thuốc Liên Long 9 tổ 6- khu 2, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh 936318319
46 Nhà thuốc Y Đức 671 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh 0982705388
47 Nhà thuốc Quý Kiên 330 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh 0815317519
48 Quầy thuốc số 68 494 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh 0973886898
49 Nhà thuốc Hiền Tiến 620 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh ‘0982930445
50 Quầy thuốc số 90  kiot 12 Chợ Hạ Long 1, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh 0397799324
51 Nhà thuốc Minh Hà 344 Minh hà, Haà Tu, Hạ Long, Quảng Ninh 0986145246
52 Nhà thuốc Tuấn Thủy 359 Vũ Văn Hiếu, Hà Tu, Hạ Long, Quảng Ninh 0901588500
53 Nhà thuốc Tùng Lâm Tổ 19D Khu 3, Hà Khánh, Hạ Long, Quảng Ninh 0984268987
54 Nhà thuốc Thảo Hiền Tổ 69B Khu 6, Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh 0979950585
55 Nhà thuốc Hưng Thịnh số 35 Tổ 7, Khu1, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh 0986825684
56 Quầy thuốc số 9  tổ 1 khu 1, Hà Trung, Hạ Long, Quảng Ninh 0976160818
57 Nhà thuốc Ngọc Hà A7-nhà A Chung cư cột 8-khu4, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh 926940193
58 Nhà thuốc Song Hà 509 tổ 3-khu 4, Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh 0977821184
59 Nhà thuốc Thủy Phú 9A Tổ 68 khu 7 Hà Khẩu, Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh 0943240522
60 Công ty thuốc tốt Pharma tổ 10 Khu 4, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh 986825684
61 Nhà thuốc Hương Xuyên 108 Khu 6, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh 0912.114.798
62 Quầy thuốc Công Ty TNHH Dược phẩm Hồng Dương 1 Tổ 1 Khu 1 Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Quảng Ninh 02033828575

5. Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3 tại Hải Hà

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Nhà thuốc Thanh Chương số 22 Trần Bình Trọng, Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh 396287161
2 Quầy thuốc Yến Anh 25 Phan Đình Phùng, Hải Hà, Quảng Ninh 978887523
3 Quầy thuốc DN  26 11 Trần Bình Trọng, Quảng Hà, Hải Hà, Quảng Ninh 973963885

6. Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3 tại Hoành Bồ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc 18 301 Đồng Tâm, Lê Lợi, Hoành Bồ, Quảng Ninh 0963.261.919
2 Quầy thuốc Hùng Thảo Số 150 Tổ 2 khu 7, TT Trới, Hoành Bồ, Quảng Ninh 0904.708.209
3 Quầy thuốc sô 100 Số 165 Tổ 6 khu 3, TT Trới, Hoành Bồ, Quảng Ninh 02033.858.092
4 Quầy thuốc Hoàng Nam Số 65 tổ 1 Khu 10, TT Trới, Hoành Bồ, Quảng Ninh 0966609995
5 Nhà thuốc Gia Chi Tổ 3 Khu 10, TT Trới, Hoành Bồ, Quảng Ninh 0989.322.481

7. Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3 tại Móng Cái

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc Số 6 42 Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh 968668969
2 Nhà thuốc 12 Số9 Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh 789039888
3 Quầy thuốc số 3 Tuệ Tĩnh, Ninh Dương, Móng Cái, Quảng Ninh 948678568
4 Nhà thuốc Thắm Oanh 169 Tuệ Tĩnh, Ka Long, Móng Cái, Quảng Ninh 937435888
5 Quầy thuốc Mai Hoa Khu 3, Hải Hòa, Móng Cái, Quảng Ninh 369940300
6 Quầy thuốcDN số 75 Thôn 8, Hải Đông, Móng Cái, Quảng Ninh 936399998

8. Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3 tại Quảng Yên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc DN Thiện Hiển Thôn Giếng Sen, Tiến An, Quảng Yên, Quảng Ninh 0329536006
2 Quầy thuốc DN số 31 36 Khu Đường Ngang, Minh Thành, Quảng Yên, Quảng Ninh 0982 260 691
3 Quầy thuốc DN số 48 Chợ Minh Thành, Minh Thành, Quảng Yên, Quảng Ninh 077.635.0478
4 Quầy thuốc số 66 – Dược HL  Khu Đường Ngang, Minh Thành, Quảng Yên, Quảng Ninh 038.902.6348
5 Quầy thuốc Số 18 – Dược HD 21 Nguyễn Du, Tx Quảng Yên, Quảng Yên, Quảng Ninh 0904191815
6 Quầy thuốc Số 104 – D QN 111 Nguyễn Bình, Tx Quảng Yên, Quảng Yên, Quảng Ninh 037935912
7 Quầy thuốc Bảo Linh – D HL 260 Trần Khánh Dư, Tx Quảng Yên, Quảng Yên, Quảng Ninh 0979 787 950
8 Quầy thuốc Số 87 – D QN 25B Khu 2 Trần Hưng Đạo, Tx Quảng Yên, Quảng Yên, Quảng Ninh 0328346976
9 Quầy thuốc sô 98 27 Khu 1, Minh Thành, Quảng Yên, Quảng Ninh 0988236484
10 Quầy thuốc sô 99 62 phố Lê Lợi, Tx Quảng Yên, Quảng Yên, Quảng Ninh 0945028280
11 Quầy thuốc số 30 13 Trần Quốc Toản, Tx Quảng Yên, Quảng Yên, Quảng Ninh 0912233148
12 Quầy thuốc Hải Linh Cửa Tràng, Tiền An, Quảng Yên, Quảng Ninh 0904303307
13 Quầy thuốc DN Công Dũng 112 Cẩm Thành, Cẩm La, Quảng Yên, Quảng Ninh 0973545488
14 Quầy thuốc DN Số 36 Khu1, Phong Hải, Quảng Yên, Quảng Ninh 0982162058
15 Quầy Thuốc Ngọc Bích Xóm Nam, Liên Vị, Quảng Yên, Quảng Ninh 0332835663
16 Quầy thuốc DN Số 19 – Minh Tâm Xóm Thành, Tiền An, Quảng Yên, Quảng Ninh 0979119033
17 Quầy thuốc Chị Quyên Kiốt Chợ Hà An, Hà An, Quảng Yên, Quảng Ninh 0945960027 – 0988395657
18 Quầy thuốc Thu Vân  Thôn 1, Hiệp Hòa, Quảng Yên, Quảng Ninh 0982452892
19 Quầy thuốc TPCN 74 Khu1 Phường Hà An, Tx QuảNg Yên, Quảng Yên, Quảng Ninh 0349.236.681
20 Quầy thuốc Ngọc Tuyển Liên Vi, Quảng Yên, Quảng Ninh 01667102444
21 Quầy thuốc Số 2 Khu1, Tân An, Quảng Yên, Quảng Ninh 367950985
22 Quầy thuốc Hạnh Dịu 154 khu 7, Phong Hải, Quảng Yên, Quảng Ninh 395662991

9. Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3 tại Tiên Yên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc DN Số 45 169 Lý Thường Kiệt, Tiên Yên, Quảng Ninh 934266164
2 Quầy thuốc 29  Thôn Đông Ngũ, Xã Đông Ngũ, Tiên Yên, Quảng Ninh 373546686

10. Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3 tại Uông Bí

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Nhà thuốc DN Quyên Quang 510 Trần Nhân Tông, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh 0975.419.194
2 Nhà thuốc Số 8 – Bạch Đằng Số 1, Tổ 2  Khu 2, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh 0906.025.866
3 Nhà thuốc Vân Hương 48 Trần Nhân Tông, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh 0963.082.094
4 Quầy thuốcDN số 6 510 Tổ 1 khu 1, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh 0964.655.540
5 Nhà thuốc Trung Linh Tổ 5 Khu 4, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh 0944.808.882
6 Nhà thuốc Quang Trung 351 Quang Trung, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh 0915 911 919
7 Nhà thuốc TN Đăng Quang  355 Quang Trung, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh 0904862616/0936 983 078
8 Quầy thuốc16 DBĐ 391 Liên Phương, Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh 0979.069.363
9 Quầy thuốc số 55 – Dược  QN 86 Cột Đồng Hồ, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh 0934 550986
10 Quầy thuốc Chị Đào Kiốt 251 Chợ Trung Tâm, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh 0981161176
11 Quầy thuốc Số 56 Kiốt 22,23 Chợ Trung Tâm, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh 0978884277
12 Nhà thuốc Tuấn Hòa 192 Quang Trung, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh 0834.139.789
13 Quầy thuốc Yến Hồng-Dược HL 3 Chợ Phương Đông Bí Trung 2, Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh 0902.225.468
14 Quầy thuốc số 52 157, tổ 1 Nam Trung, Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh 0945.095.026
15 Quầy thuốc DN số 27 số 22 Cầu Sến, Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh 0976522662
16 Nhà thuốc Thanh Vân Nam Trung, Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh 0382831184
17 Quầy thuốc DN Hùng Oanh 120 Dốc Đỏ 2, Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh 0912932518
18 Quầy thuốc Hải Linh Bạch Đằng 1, Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 911599268
19 Nhà thuốc Hưng Hà 554 Tuệ Tĩnh, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh 097.560.1883
20 Nhà thuốc Hằng Ngọc 172 Tuệ Tĩnh, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh 02033662252/0904 440 333
21 Quầy thuốc  Dược QN-số 31  512, kiot 6  Chợ Trung Tâm, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh 0913.043.869
22 Quầy thuốc DN 107 An Hải, Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh 0853516888

11. Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3 tại Vân Đồn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc thanh Bình 265 Khu 3, Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh 0979097399
2 Quầy thuốc 55 Hoàng Lường Thôn 8, Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh 0348391268
3 Quầy thuốc Kiên Thuận Ki ốt /số nhà 42  Chợ Cái rồng, Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh 0974052638
4 Quầy thuốc DN Hồng Vân  Thôn 13 Thôn 13, Xã Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh 0901519899/
0936536952
5 Quầy thuốc so 36 – Quầy thuốc Lý Ngọc Khu 4 TT Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh 0904793118
6 Quầy thuốc số 63 Khu 5 TT Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh 0987986828
7 Nhà thuốc Vân Đồn 342 Khu 8 , TT Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh 386987482
8 Quầy thuốc DN số 09 khu 8 Chợ Cái rồng, TT Vân Đồn, Vân Đồn, Quảng Ninh 0972623810
9 Quầy thuốc Số 1 Khu 3 TT Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh 0369602656
10 Nhà thuốc 46 Thôn1, Xã Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh 796435268

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19003199
Chat Facebook
Chat Zalo