ĐIỂM BÁN SÂM NHUNG BỔ THẬN TW3 TẠI SƠN LA

1. Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3 tại Thành phố Sơn La

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Công Ty CP Dược Phẩm Phú Tấn 105 Lê Duẩn, Quyết Tâm, TP Sơn La, Sơn La 0976 222467
2 Quầy thuốc Số 27 Tổ 8, Chiềng Sinh, TP Sơn La, Sơn La 0968 352488
3 Quầy thuốc số 5 Tổ 6, Chiềng Sinh, TP Sơn La, Sơn La 038 9422322
4 Nhà thuốc Dương Hồng Thúy 54 Lò Văn Giá, Chiềng Lề, TP Sơn La, Sơn La 02123850866
5 Nhà thuôc ANHI 45 Nguyễn Văn Linh, Tô Hiệu, TP Sơn La, Sơn La 0869800385
6 Quầy thuốc Bảo Khang Tô Hiêu, Chiềng Lề, TP Sơn La, Sơn La 0333756168
7 Công ty CP Dược Phẩm An Tín 312 Chu Văn Thịnh, Chiềng Lề, TP Sơn La, Sơn La 0918330636
8 Nhà Thuốc Minh Sáu 37 Điện Biên, TP Sơn La, Sơn La 0972346669
9 Công ty cổ phần dược phẩm II 276 Chu Văn Thịnh, Chiềng Lề, TP Sơn La, Sơn La  
10 Quầy thuốc số 8 34 Nguyễn Lương Bằng, TP Sơn La, Sơn La 0977128504
11 Nhà thuốc Hồng Doan 45 Nguyễn Lương Bằng, Quyết Thắng, TP Sơn La, Sơn La 0982688284
12 Quầy thuốc số 5  Tổ 1, Chiềng Sinh, TP Sơn La, Sơn La 0979526864

2. Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3 tại Mai Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc Cà Thị Hiền Chợ Chiềng Mung, Chiềng Mung, Mai Sơn, Sơn La 035 6294849
2 Quầy thuốc Huyền  Chợ Cò Nòi, Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La 0977963988
3 Quầy thuốc Thùy Trang (Số 26) Bản Bôm Cưa, Chiềng Mung, Mai Sơn, Sơn La 0966 445280
4 Quầy thuốc 68 TT Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La ‘0359996129
5 Quầy thuốc Mai Hương Tiểu khu Nà Sản, Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La 0985 668058
6 Quầy thuốc Thu Hoài  Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La 0942711669
7 Quầy thuốc 120 Chợ Cò Nòi, Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La 0915435000
8 Hiệu thuốc Thùy Linh TK 5, Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La 978977282/’0984568151
9 Quầy thuốc Chị Bức TK 17, Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La 01668 169 872
10 Hiệu Thuốc Số 12 TK 3, Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La 0979578212
11 Quầy thuốc Thảo Hùng TK 2, Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La 0365647146
12 Quầy thuốc Lương Hải Yến Chợ Cò Nòi, Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La 0915435668
13 Quầy thuốc Thu Trang 341 TK 19, Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La 0982 826 833
14 Công ty cổ phần Dược phẩm Đức Tâm Tiểu khu Nà Sản, Chiềng Mung, Mai Sơn, Sơn La  

3. Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3 tại Mộc Châu

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc Hải Hà TK 40, TT Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La 0912 936946
2 Quầy thuốc Anh An TK 40, TT Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La 0916585235
3 Quầy thuốc Nguyễn Thị Liễu TK Bó Bun, TT Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La 0357833168
4 Quầy thuốc Chị Thảo Ngã 3 Tiểu khu Chiềng Đi, Chiềng Đi, Mộc Châu, Sơn La 0362855811
5 Quầy thuốc Chi Hằng BV Mộc Châu, TT Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La 0973744713
6 Quầy thuốc Số 23 TK Bệnh viên 2, TT Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La 0349921286
7 Quầy thuốc Thiên Đức TK 9, TT Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La 0945065108
8 Quầy thuốc Số 6 TK70, TT Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La 0974643668
9 Quầy thuốc Hải Yến TK2, TT Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La 0915409149

4. Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3 tại Mường La

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc Số 2 Hà tưởng Chợ Thị trấn Ít Ong, TT Ít Ong, Mường La, Sơn La 036 2100021
2 Quầy thuốc Số 1 TK2, TT Ít Ong, Mường La, Sơn La 0977 707776
3 Quầy thuốc Số 19 TK 2, TT Ít Ong, Mường La, Sơn La 036 7556386
4 Quầy thuốc số 12 Quý Hà Bản giàn, Mường Bú, Mường La, Sơn La  
5 Quầy thuốc Số 24 Mường Bú, Mường La, Sơn La 976455114

5. Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3 tại Phù Yên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc Số 55- Thanh Vân Khối 14, TT Phù Yên, Phù Yên, Sơn La 0985107467
2 Quầy thuốc Phí Thị Nhũ Khối 4, TT Phù Yên, Phù Yên, Sơn La 0987331458
3 Quầy thuốc Cô Bài Chợ TT Phù Yên, TT Phù Yên, Phù Yên, Sơn La 0399215446
4 Quầy thuốc Số 3 Khối 2, TT Phù Yên, Phù Yên, Sơn La 0979455384
5 Quầy thuốc Cô Tám Khối 16, TT Phù Yên, Phù Yên, Sơn La 0376705494
6 Quầy thuốc Hà Thị Hiền Khối 2, TT Phù Yên, Phù Yên, Sơn La 0334988894
7 Quầy thuốc Chị Tâm Xã Huy Hạ, TT Phù Yên, Phù Yên, Sơn La 0358943320
8 Quầy thuốc Chị Ngân Bản Phố, Huy Bắc, Phù Yên, Sơn La 0984853218

6. Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3 tại Quỳnh Nhai

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc bệnh viện Quỳnh Nhai Quỳnh Nhai, Sơn La 0345743557
2 Quầy thuốc Số 54 Chiềng Khoang, Quỳnh Nhai , Sơn La 0966310995
3 Quầy thuốc 179 Quỳnh Nhai , Sơn La 0377464988
4 Quầy thuốc Số 21 Noong Lay, Quỳnh Nhai, Sơn La 0336597268
5 Quầy thuốc Lò Thị Xiên Chiềng Khoang, Quỳnh Nhai , Sơn La 0976706799

7. Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3 tại Sông Mã

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc Số 28 Ngã 3 Nà Hin, Nà Nghịu, Sông Mã, Sơn La 0963345202
2 Quầy thuốc số 11 Kiot 11 Chợ Trung Tâm, TT Sông Mã, Sông Mã, Sơn La 074 3836636
3 Quầy thuốc số 14 Kiot 10 Chợ Trung Tâm, TT Sông Mã, Sông Mã, Sơn La 0945 432774
4 Quầy thuốc Số 24 Bản Tân Lập, Xã Chiềng Khương, Sông Mã, Sơn La 0968 504503           032 8004186
5 Quầy thuốc Số 72 Bản Tân Lập, Xã Chiềng Khương, Sông Mã, Sơn La 0968391654
6 Quầy thuốc Chị Ngoan Mường Hung, Chiềng Cang, Sông Mã, Sơn La 0973257612
7 Quầy thuốc Toàn Thùy Xã Thống Nhất, Chhiềng Khương, Sông Mã, Sơn La 0384708665
8 Quầy thuốc Chị Lẻ Xã Chiềng Xôm, Chiềng Cang, Sông Mã, Sơn La 0916224485
9 Quầy thuốc số 30 Ngã 3 Nà Hin, Nà Nghịu, Sông Mã, Sơn La 0344128988

8.Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3 tại Thuận Châu

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Nhà Thuốc số 1 220 TK 5, TT Thuận Châu, Thuận Châu, Sơn La 0365409277
2 Quầy Thuốc Cô Hoa Ki Ốt Chợ Thuận Châu, Thuận Châu, Sơn La 0973816986
3 Quầy thuốc Số 73 Tông lệnh, Chiềng Pấc, Thuận Châu, Sơn La 0987363604
4 Quầy thuốc Số 104 Tk13,  Huyệnthuận Châu , Thuận Châu, Sơn La 0974242173
5 Quầy thuốc Anh Đai Phổng Lái, Bình Thuân, Thuận Châu, Sơn La 0989485089
6 Nhà thuốc Vi Loan TT Thuận Châu, Thuận Châu, Sơn La 912743969

9. Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3 tại Vân Hồ

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc Mùi Thị Hồng Nhung  Bản Hang Trùng, Vân Hồ, Vân Hồ, Sơn La 0961588108

10. Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3 tại Yên Châu

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc Nguyễn Phương  TK1, TT Yên  Châu, Yên Châu, Sơn La 0346089709
2 Quầy thuốc Phùng Thu Hương Bản Đán, Chiềng Sàng, Yên Châu, Sơn La 0987761590
3 Quầy thuốc Số 8  Ngã 3 Tà Làng, Yên Châu, Sơn La  
4  Quầy thuốc Nguyễn Huyền Chiềng Pằn, Yên Châu, Sơn La 868325645
5 Quầy thuốc Số 24-Chú Đại Kim Chung, Phiêng Khoài, Yên Châu, Sơn La 0346021569
6 Quầy thuốc Liễu Khởi Yên Thi, Loong Phiêng, Yên Châu, Sơn La 0338024283
7 Quầy thuốc Số 23 Tk4, Tà Làng, Yên Châu, Sơn La 01643 587 550
8 Quầy Thuốc số 58 Xóm Đoàn Kết, Chiềng Hặc, Yên Châu, Sơn La 0963253985
9 Quầy thuốc Tân Dược Chiềng Hặc, Yên Châu, Sơn La 0392663366
10 Quầy thuốc Số 24 TT Yên Châu, Yên Châu, Sơn La 1653490789
11 Quầy thuốc Hoàng thắm Chiềng Đông, Yên Châu, Sơn La 1655202884/0979195589

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19003199
Chat Facebook
Chat Zalo