ĐIỂM BÁN SÂM NHUNG BỔ THẬN TW3 TẠI THANH HÓA

1. Điểm bán Sâm nhung bổ thận tại Thành phố Thanh Hóa

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Chị Thảo 220 Phố Môi, Quảng Tâm, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0986700574
2 Thiện Hà 490 Hải thượng lãn ông, P.Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 02373951782/0986796778
3 Thế Giới 108 Hải thượng lãn ông, P.Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0977842501/0912596015
4 Anh Hảo-01 93 quang trung, P.Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0912957875
5 Hoàng Mai 600 quang trung, P.Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 02373951520
6 Điệp Hằng 314-Quang Trung Chợ Nam Thành, P.Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0984633115
7 Toàn Nghĩa 17 Chợ Nam Thành, P.Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 02373720126/0398229022
8 Bảo Khánh-88 88 Nguyễn Phục, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0975885059
9 Mai Vân 171 Hàn Thuyên , Ba Đình, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0947445236
10 Hạnh Hải 197 Nguyễn Trãi, Tân Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0985773112
11 Anh Long 232 Trần Phú, Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 02373856668
12 Anh Quang 232 Trần Phú, Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0833406688
13 Chị Gấm 232 Trần Phú, Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0376746789/02373723338
14 Anh Hoàng 232 Trần Phú, Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 02373757533
15 Việt Vân 72 Minh Khai, Ba Đình, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0976121509
16 Ty Huế 34 Nguyễn Gia Thiều, Tân Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 02373853870
17 Nhung Thảo-11 498 Nguyễn Trãi, Phú Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0904794103/0916066187
18 Kim Anh 284 Nguyễn Trãi, Tân Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 02373852549
19 Tuyết Bồi 72 Nguyễn Trãi, Ba Đình, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 02373852721
20 Yến Anh 210 Trường Thi, Trường Thi, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0986991273
21 Trường Huyền 36B Trường Thi, Trường Thi, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0972124339
22 Thành Kiệt 117 Lê Lai, Đông Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0945670350
23 Ngọc Sắc 441 Lê Lai, Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 02373729188
24 Chị Lành Ki ốt 01 Chợ Đông Thành, Đông Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0987274996
25 Hải Đăng 9 Nguyễn Mộng Tuân, Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0917314269
26 Cô Mùi 412 Lê Lai, Đông Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 01692079119/0985620123
27 Văn Thơm 1C Trần Bình Trọng, Đông Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0774368045
28 Long Tuyết 2 Ỷ Lan, Đông Thọ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 02373753516/0916248858
29 Ngọc Ngà 250 Bà Triệu, Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 02373960827
30 Thanh Thư-51 51 Đội Cung, Đông Thọ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0913856214
31 Thảo Lan 162 Đình Hương, Đông  Cương, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0839832382
32 Châu Anh 249 Bạch Đằng, Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0975092633/01658341534
33 Hoàng Anh 81 Đồng Lễ, Đông HảI, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 793123455
34 Thịnh Hường 56G Nguyễn Tĩnh, Đông Hương, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0976695236
35 Đức Kiên 524 quang trung, P.Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0912163177
36 Thanh Bình 407 Lê Lai, Đông Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 02373914798
37 BV Nội Tiết 476 Hải thượng lãn ông, P.Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0974862339
38 Hòa Mến 1A Nguyễn Sơn, P.Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0974985286/0368609319
39 Cty Dược 36 94 Thôi Hữu, Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0931353883
40 Nhà thuốc Hoàng Oanh Kiôt A2.2 Chợ Tân An- Tân Bình, Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0987757842
41 Mai Huong 478 Hải thượng lãn ông, Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 983723969
42 Bình An  Xóm Hạnh, Đông Tân, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0987859789
43 Chị vinh 94 Trần Hưng Đạo, Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 948161970
44 Lan Cộng 285 quang trung, P.Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0355703284/02373951083
45 Tốt Tốt 83 quang trung, P.Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 02373853146
46 Hoa Sự 478 quang trung, P.Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 02378678678/0915251228
47 Cty TNHH D Lam Sơn 17 Lê Phụng Hiểu, Ba Đình, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0912395402
48 Bình An 412 Lê Hoàn, Ba Đình, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0948613888
49 Thảo Vân 91 Đào Duy Từ, Ba Đình, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0338220482
50 Thanh Phượng 194 Phan Bội Châu, Tân Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0912236978
51 Nhất Nhất 5A Lê Thanh Tông, P.Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0947321983
52 Tĩnh Hồng 232 Lý Nhân Tông, Đông Thọ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0912383535
53 Phong Tú  Lô 124- LK3, Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0974770773
54 Chị Hương 56B Tân An, Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa 0977950048

2. Điểm bán Sâm nhung bổ thận tại Thành phố Sầm Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Nhà thuốc Bệnh Viện Sầm Sơn 83 Nguyễn Du, Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa 0915134077

3. Điểm bán Sâm nhung bổ thận tại Thị xã Bỉm Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Dung Tuấn 803 Trần Phú, Lam Sơn, Tx Bỉm Sơn, Thanh Hóa 0348225169
2 Hoàng Anh 90 Trần Phú, Ba Đình, Tx Bỉm Sơn, Thanh Hóa 0918824659
3 Thanh Bình 138 Nguyễn Huệ, Ngọc Trạo, Tx Bỉm Sơn, Thanh Hóa 0902241224
4 Lê Thị Huyền-CND 01 91 Nguyễn Huệ, Ngọc Trạo, Tx Bỉm Sơn, Thanh Hóa 0942979907
5 Mai Lan  13 Nguyễn Đình Chiểu , Ngọc Trạo, Tx Bỉm Sơn, Thanh Hóa 0944178495
6 Phúc Lâm 905 Trần Phú, Lam Sơn, Tx Bỉm Sơn, Thanh Hóa 0832198198
7 Xiêm Dân 172 Nguyễn Huệ, Ba Đình, Tx Bỉm Sơn, Thanh Hóa 0912369589
8 Thảo Nguyên 554 – Khu 4 Trần Phú, Lam Sơn, Tx Bỉm Sơn, Thanh Hóa 0903397804
9 Kiều Bình Chợ Bỉm Sơn Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Trạo, Tx Bỉm Sơn, Thanh Hóa 0978.024.119
10 Tấn Phát 558 – Khu 4 Trần Phú, Lam Sơn, Tx Bỉm Sơn, Thanh Hóa 0985745983
11 Chị Ngát 11 Phan Châu Trinh, Lam Sơn, Tx Bỉm Sơn, Thanh Hóa 0919389017
12 Minh Thinh 225 Nguyễn văn cừ, NgọC TrạO, Tx Bỉm Sơn, Thanh Hóa 0967051525
13 Nguyễn Thị Hiền-07 4 Nguyễn Đình Chiểu , Ngọc Trạo, Tx Bỉm Sơn, Thanh Hóa 0977844011
14 Đỗ Thị Huyền 02B Lý Tự Trọng, NgọC TrạO, Tx Bỉm Sơn, Thanh Hóa 0377243806
15 Minh Quế 342 Trần Hưng Đạo, Lam Sơn, Tx Bỉm Sơn, Thanh Hóa 0989925265
16 Nguyễn Thị Du  Cổng chợ Phụ, Phía Tây, Tx Bỉm Sơn, Thanh Hóa 0989438140
17 Thu Hằng  Cổng chợ Phụ, Phía Nam, Tx Bỉm Sơn, Thanh Hóa 0974688985
18 Tâm Dung  43 Bà Triệu, Ngọc Trạo, Tx Bỉm Sơn, Thanh Hóa 0986875134
19 Minh Quang 45 Trần Phú, Ba Đình, Tx Bỉm Sơn, Thanh Hóa 0949988836

4. Điểm bán Sâm nhung bổ thận tại Cẩm Thủy

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Lê Thị Thu-02 Ngã 3 Thôn Trung Tâm, Cảm Châu, Cẩm Thủy, Thanh Hóa 0844470999
2 Thanh Vân-44  Ngã tư cầu, Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hóa 0987474468
3 Nguyễn Thị Huyền  Tổ 7, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy, Thanh Hóa 02373504456
4 Thanh Hải Ngã 3 Đại Đồng 1, Cẩm Sơn, Cẩm Thủy, Thanh Hóa 0917273891

5. Điểm bán Sâm nhung bổ thận tại Đông Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Chị Hậu-CND  Khối 3, TT Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hóa 0982290606
2 Hồ Thị Mai 03 Khối 6, TT Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hóa 0932330878
3 Thu Hà-44  Khối 5, TT RừNg Thông, Đông Sơn, Thanh Hóa 0977909062
4 Nguyễn Thị Dung-05  Khối 3, TT Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hóa 0834472995
5 Điệp Oanh  Phố Nhuệ Sâm, TT Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hóa 0989462913
6 Thiện Thủy-19 Cổng BV Đội 1, Đông Xuân, Đông Sơn, Thanh Hóa 0984567108
7 Tám Ninh-62  Đội 1, Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa 0975741061
8 Lê Thị Chính  Thôn Nam Vinh, Đông Nam, Đông Sơn, Thanh Hóa 1669788105
9 Đoài Phụng  Phố Nhuệ Sâm, TT Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hóa 0979226292
10 Nguyễn Thị Thơm 46  Yên Doãn, Đông Yên , Đông Sơn, Thanh Hóa 0393662331
11 Lê Nhung  Đội 3, Đông Nam, Đông Sơn, Thanh Hóa 0983437035

6. Điểm bán Sâm nhung bổ thận tại Hà Trung

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Long Tâm Chợ Đò Lèn TK2, TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa 0943148236
2 Thanh Tâm Cổng Phụ Chợ Đò Lèn TK1, TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa 0975975944
3 Hoài Thương 103 TK 4, TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa 0913.104.098
4 Lê Chân 102 TK 4, TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa 0389957629
5 Mai Cân 33 Hòa Bình, TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa 0379240915
6 Thịnh Xuân  Dốc Gũ, Hà Phú, Hà Trung, Thanh Hóa 0975.786.656
7 Nguyễn Thị Tuyết  Đường 7, Hà Long , Hà Trung, Thanh Hóa 0367032344
8 Đặng Thị Thảo  Đường 7, Hà Long , Hà Trung, Thanh Hóa 0982766830
9 Thành Nhung  Đường 7, Hà Bắc, Hà Trung, Thanh Hóa 0919789559

7. Điểm bán Sâm nhung bổ thận tại Hậu Lộc

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Trần Thị Liễu 22 TK5, TT Hậu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa 0986826858

8. Điểm bán Sâm nhung bổ thận tại Hoằng Hóa

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Lê Thị Huệ 44 TK Đức Sơn, TT BúT Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa 0912028512

9. Điểm bán Sâm nhung bổ thận tại Nông Cống

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Ninh Thuật Số 99 Bà triệu Ngã 3-Minh Thọ, TT Nông Cống, Nông Cống, Thanh Hóa 02373839819/0945388377
2 Cô Hà-20 638 Lam Sơn Quốc lộ 45 TK Nam Giang, TT Nông Cống, Nông Cống, Thanh Hóa 02373839815/0988509121
3 Thu Huyền  Quốc lộ 45- Đồng Tài, Vạn Thắng, Nông Cống, Thanh Hóa 0985551936
4 Khánh Thanh Số 19 Ngã 3- TK Nam Tiến, TT Nông Cống, Nông Cống, Thanh Hóa 0896883636
5 Lương Liên 205 TK Đông Hòa, TT Nông Cống, Nông Cống, Thanh Hóa 0983363326
6 Số 46 Lê Thị Hiền  Thôn Thống Nhất, Minh Khôi, Nông Cống, Thanh Hóa 0362890117
7 Nguyên Khang  Chợ cầu quan, Cầu Quan, Nông Cống, Thanh Hóa 0336298262
8 Học Lực Đội 3 Cầu Quan , Trung Thành, Nông Cống, Thanh Hóa 02373838147/
0354433779
9 Dung Ngà Đội 2 Quốc lộ 45, Trung Thành, Nông Cống, Thanh Hóa 0978920040
10 Dung Hội 630 Bà Triệu Quốc lộ 45  TK Nam Giang, TT Nông Cống, Nông Cống, Thanh Hóa 0974547939/0902159123
11 Lam Sơn  670-Lam  Sơn, TT Nông Cống, Nông Cống, Thanh Hóa 0336488686
12 Hùng Đăng-03 681 Lam Sơn Quốc lộ 45-Ngã 3  TK Nam Giang, TT Nông Cống, Nông Cống, Thanh Hóa 0913839587
13 Bằng Thơm-02 468 Lam  Sơn, TT Nông Cống, Nông Cống, Thanh Hóa 0355987599

10. Điểm bán Sâm nhung bổ thận tại Nga Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Chú Khương-28  Thôn 6-Hói Đào, Nga Liên, Nga Sơn, Thanh Hóa 01693379593
2 Cô Lới 203 TK Hưng Long, TT Nga Sơn, Nga Sơn, Thanh Hóa 02373872335/0982586799
3 Công ty Hưng Thịnh 207 TK Hưng Long, TT Nga Sơn, Nga Sơn, Thanh Hóa 0945900986/02373872791
4 Mai Hương-07  Xóm 2, Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hóa 0963721494
5 Nam Thúy  Xóm 1, Nga Thanh, Nga Sơn, Thanh Hóa 01648338688

11. Điểm bán Sâm nhung bổ thận tại Ngọc Lặc

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Dũng Hòa 38 Lê Lợi, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa 0378741325
2 Lê Thị Liên-10  Ngã 3 Sy, Kiên Thọ, Ngọc Lặc, Thanh Hóa 0392564333
3 Lê Thị Dung-18 08/2-Đường Lê Hoàn Lê Duẩn, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa 0855828486
4 Nguyễn Thị Hòa-56 40-Đường Lê Hoàn Lê Duẩn, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa 02373570704
5 Lê Thị Mai-CND 1A 26-Đường Lê Hoàn Lê Duẩn, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa 0372288360
6 Mai Thị Hiền-CND 1C 26-Đường Lê Hoàn Lê Duẩn, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa 0989165795
7 Nguyễn Thị Huế – 93  Ngã 3 Sy, Kiên Thọ, Ngọc Lặc, Thanh Hóa 0962887707

12. Điểm bán Sâm nhung bổ thận tại Như Thanh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Trương Thị Mai Ki ốt  Chợ Mới-Bến Sung, TT Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hóa 0968501309
2 Hoàng Hiệp 520KP3 TT Bến Sung, Như Thanh , Như Thanh, Thanh Hóa  
3 Chị Linh Ki ôt 6 Chợ Mới-Bến Sung, TT Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hóa 0388107278

13. Điểm bán Sâm nhung bổ thận tại Như Xuân

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Hoàng Thị Huệ 28 Khu 2, TT Yên Cát, Như Xuân, Thanh Hóa 0984865202
2 Chung Lực 9 khu 1, TT Yên Cát, Như Xuân, Thanh Hóa 0988243148
3 Cô Khuyên 187 Khu 4, TT Yên Cát, Như Xuân, Thanh Hóa 0375668484
4 Thảo Hà Kiôt 02 Chợ TT Yên Cát, TT Yên Cát, Như Xuân, Thanh Hóa 02373878133/0944081025
5 Tuấn Phượng 227 Khu 4, TT Yên Cát, Như Xuân, Thanh Hóa 0986633722
6 Hạnh Huyên 249 B Khu 4, TT Yên Cát, Như Xuân, Thanh Hóa 0987440936

14. Điểm bán Sâm nhung bổ thận tại Quảng Xương

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Dân Hương  Thôn3, Quảng Lợi, Quảng Xương, Thanh Hóa 0338673757
2 Khiêm Thủy  thôn Bất động, Quảng Ngọc, Quảng Xương, Thanh Hóa 984904483
3 Hương Anh  Cổng BV Đa Khoa Quảng Xương, TT Quảng Xương, Quảng Xương, Thanh Hóa 0949788456
4 Mai Hương QLộ 1a Thôn 9 Cống Trúc, Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hóa 0904968510
5 Đức Duy Chợ Quảng Ngọc Thôn Uy Nam, Quảng Ngọc, Quảng Xương, Thanh Hóa 0972756290
6 Tuấn Thủy  Dục Tú_Lưu Vệ, Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hóa 0977729747
7 Chị Lý-1A CND  Dục Tú_Lưu Vệ, Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hóa 0949155439
8 Xuân Hà 54 khu 1, TT Quảng Xương, Quảng Xương, Thanh Hóa 0947659222
9 Chị Phượng-1B CND  Dục Tú_Lưu Vệ, Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hóa 0353648120
10 Tư Thương QLộ 1a Thôn 9 Cống Trúc, Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hóa 0975103029
11 Nhất Nhất  Đội 12, Quảng Văn, Quảng Xương, Thanh Hóa 0985078082

15. Điểm bán Sâm nhung bổ thận tại Tĩnh Gia

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc Lệ Cảnh  Chợ Tân Dân_ Thôn Hồ Thịnh, Tân Dân, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 0346751545
2 Thanh Tùng  Quốc lộ 1A- Trung Chính, Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 0984050095
3 Bình Bồng  Quốc lộ 1A-TK6, TT Tĩnh Gia, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 0965241623
4 Thanh Hưng-24  Liên Trung, Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 0982567359
5 Hưng Hồng  Chợ Chào, Thanh Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 0989047819
6 Thành Nhung  Chợ Chào, Thanh Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 0978380582
7 Long Nam  Chợ Chào, Thanh Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 0362880368
8  Quầy thuốc Số 45  Cổng chợ Hải Bình, Hải Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 989220139
9 Hậu Giang  Tân Hải, Hải Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 914475900
10 An Hồng  Thôn 3, Xuân Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 966798755
11 Minh Hằng  Quốc lộ 1A- Trung Chính, Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 0977248231

16. Điểm bán Sâm nhung bổ thận tại Thạch Thành

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Toàn Hằng 12/19 Khu 6, TT Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa 0348153999
2 Phạm Thị Duyên-CND  Khu 5, TT Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa 0981030373
3 Trương Định Tân Sơn  Thành Kim, Thạch Kim, Thạch Thành, Thanh Hóa 0943420420
4 Đinh Thị Hồng Nhung 274 Khu 5, TT Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa 0966305345
5 Lê Thị Thúy-CND  Khu 5, TT Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa 0978413182
6 Trường Hằng  Phố Cát, Thành Vân, Thạch Thành, Thanh Hóa 0912078245/0383366348
7 Thanh Vân  Khu 5, TT Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa 097402122

17. Điểm bán Sâm nhung bổ thận tại Thiệu Hóa

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Trần Anh-43  Thôn 3 Chè, Thiệu Đô, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 0359689130
2 Hưng Thắng  Xóm 4, Thiệu Vận, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 0949021553/0912736884
3 Đỗ Thị Thường-02 258 TK12, TT Vạn Hà, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 0949021500
4 Huệ Tiến   Thôn 3, ThiệU VậN, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 0912548430
5 Huệ Sâm  Thôn 3 Chè, TT Vạn Hà, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 0919012965
6 Hằng Thông 182 tk4, TT Vạn Hà, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 0963355733/0986279239
7 Hương Sen-05  Ngọc Tĩnh, Thiệu Phú, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 0342942765
8 Tâm Đức  Đông Mỹ 2, Thiệu Duy, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 0977167357
9 Tâm An 210 TK12, TT Vạn Hà, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 0961798106
10 Nguyễn Thị Hương-40  Xóm 1, Thiệu Đô, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 0368266886
11 Tú Thủy  Thuận Tôn, Thiệu Phú, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 0989817333
12 Đức Minh  Ba chè, Thiệu Đô , Thiệu Hóa, Thanh Hóa 0966510919

18. Điểm bán Sâm nhung bổ thận tại Thọ Xuân

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Trí Hiền 148-Đường lê hoàn khu 1, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa 02373833442
2 Hiền Lập  Đội 4-Hữu Lễ, Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa 0934640884
3 Lê Thị Yên  Minh Thành 1, Xuân Bái , Thọ Xuân, Thanh Hóa 0901742248
4 Nhâm Sáu  Xom 27, Xã Xuân Tín, Thọ Xuân, Thanh Hóa 0975097475
5 Lê Tiến Dũng-BV  khu 9, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa 0919767904
6 Phan Lê  Minh Thành 1, Xuân Bái , Thọ Xuân, Thanh Hóa 0989614181
7 Cô Liên-CND 277 Lê Lợi khu 9, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa 0702030828
8 Oai Nhung  Thọ Hải, Thọ Xuân, Thanh Hóa 0966788779
9 An Sinh  Thôn 3, Xuân Thắng, Thọ Xuân, Thanh Hóa 972183393
10 Mạnh Hậu  Khu 3, TT Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa 0389583974
11 Chị Oanh-CND 277 Lê Lợi khu 9, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa 0972169009
12 Ngọc Oanh khu 2 , TT Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa 987358360
13 Chung Thủy số 49 Hữu Lê 2, Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hóa 826515889
14 Quy Vóc  Thôn 3 , Xuân Bái , Thọ Xuân, Thanh Hóa 0945967362
15 Ánh Tuyết  Khu 3, TT Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa 0372288968

19. Điểm bán Sâm nhung bổ thận tại Thường Xuân

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Thanh Tú 30 Tiến Long, Xuân Dương, Thường Xuân , Thanh Hóa 0985102519

20. Điểm bán Sâm nhung bổ thận tại Triệu Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Trịnh Thị Liên-CND 45 Ngã 4 Giắt, TT Giắt, Triệu Sơn, Thanh Hóa 0936490439
2 Lê Văn Mão- 04 Xóm 8 Ngã 3 Hợp Lý, Hợp Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa 0984798665/0387819683
3 Lê Ly  Xóm 5-Ngã 3 Hợp Thắng, Hợp Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hóa 0968084948
4 Thanh Cường Chợ Thọ Sơn Xóm 14, Xã Thọ Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa 0943043777
5 Chị Quyên  Ngã 4 Giắt, TT Giắt, Triệu Sơn, Thanh Hóa 977160215
6 Số 16   , An Nông, Triệu Sơn, Thanh Hóa 343232136
7 Lê Hạnh  Xoóm 10, Vân Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa 388991566
8 Mai Lẫm 41 Ngã 4 Giắt, TT Giắt, Triệu Sơn, Thanh Hóa 02373867048/01692150818
9 Dũng Linh  Ngã 4 Thị Tứ Dân Lực, Dân Lực, Triệu Sơn, Thanh Hóa 0975821644
10 Huy Hiền 49 Phố Thiều, Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa 0962786597
11 Nga Công  Chợ Đà, Thọ Dân, Triệu Sơn, Thanh Hóa 0971821300
12 Tuấn Hà Chợ Phố Thiều, Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa 0327919134

21. Điểm bán Sâm nhung bổ thận tại Vĩnh Lộc

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Chị Hoa-CND  Khu 2, TT Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa 0976286324
2 Chị Hòa-CND  Khu 2, TT Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa 0914535449
3 Giang Anh 92 Khu 2, TT Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa 0912509020
4 Hoài Thương 16 Khu 2, TT Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa 0934503666
5 Gì Quyên  Phố Mới, Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa 0984153396
6 Hoàng Vân 25 Khu 3, TT Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa 0977051946

22. Điểm bán Sâm nhung bổ thận tại Yên Định

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Mai Linh  Khu 5, TT Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa 0984810563
2 Chị Nụ-CND  Khu 5, TT Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa 0965640728
3 Chị Thơm-CND  Khu 5, TT Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa 0974900869
4 Chị Hằng-CND  Khu 5, TT Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa 0839117868
5 Hoa Phượng-05 181 Khu 5, TT Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa 02373869371
6 Hằng Tính 1  Phố Kiểu, Yên TrườNg , Yên Định, Thanh Hóa 02373515143/0904606244
7 PK An Bình  Thôn 5 , Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa 0395574262
8 An Khang   Thôn 5 , Định Long , Yên Định, Thanh Hóa 0967616918
9 Phương Thúy Tổ 2 Lý Yên , Định Tường, Yên Định, Thanh Hóa 0986426388

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19003199
Chat Facebook
Chat Zalo