ĐIỂM BÁN SÂM NHUNG BỔ THẬN TW3 TẠI TUYÊN QUANG

1. Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3  tại Thành phố Tuyên Quang

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc Nguyễn Thị Kim Nhung Km 3 Hưng Kiều 4, An Tường, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 0948 143287
2 Quầy thuốc Lê Thị Hương Km2,5 An Hòa 1, An Tường, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 038 9940511 0816663689
3 Quầy thuốc Đoàn Hiển Km2 Tổ 7, Hưng Thành, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 0969802662
4 Quầy thuốc Lưu Thị Thành Km2 , Hưng Thành, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 0393094976
5 Quầy thuốc Dũng Bích 12 Tổ 29, P. Tân Quang, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 0357109638
6 Quầy thuốc Trung Tâm 225 Tổ 23, P. Tân Quang, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 0914469604
7 Nhà thuốc Phong Nga Xóm Hợp Hòa 2, Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 0387 302498
8 Quầy thuốc Lợi Tình Km 6 Xóm Chè 6, Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 0868636682
9 Quầy thuốc Phương Tĩnh Km 12, Đội Cấn, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 0989 576512
10 Quầy thuốc Khắc Vân (Quầy thuốc số 61) Xóm 6 – Km12 QL 2 (đường TQ – HN), Đội Cấn, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 0389 062689
11 Quầy thuốc Hoàng Hà 14 Đường 17/8, P. Phan Thiết, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 0917 134366
12 Quầy thuốc Dũng Giang 384 Đường 17/8, P. Phan Thiết, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 0336566656
13 Quầy thuốc Kim Hường 89 Tổ 4, Nông Tiến, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 0986262272
14 Quầy thuốc Quế Lan 9 Tổ 9/ Ngõ 110 Đg tân Trào, Nông Tiến, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 0898256088
15 Quầy thuốc Huyên Kiều Km4 Ỷ La, Ỷ La, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 0823825777
16 Quầy thuốc Hồng Tuyền 80 Tổ 24, P Minh Xuân, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 386910368
17 CTDP Lâm Hạnh Lương Sơn Tuyết, Tân Quang, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 982108469
18 Quầy thuốc Phương Hiếu Km 5, Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang  
19 Quầy thuốc Trần Thị Thanh Hiệp Km2,5 An Hòa 1, An Tường, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 0974 224791
20 Nhà thuốc Đoàn Ngọc Văn SN 4 Đường Lê Duẩn,  Tổ 20 P. Tân Hà, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 944534577
21 Nhà thuốc Đức Chính Tràng Đà, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 366570075
22 Quầy thuốc Nguyễn Thị Hòa Bình Sn 106  Nguyễn Văn linh, P. Phan Thiết, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 974463475
23 Nhà thuốc Nguyễn Thị Bích Liên Sn 36 Tổ 7, Phan Thiết, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 385554147
24 Quầy thuốc Thu Hằng 96 Tổ 16/ Đg Trần Phú, P. Tân Quang, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 0915696988 0915115969
25 Quầy thuốc Phạm Kim Tuyến Thôn Khe Xoan, Đội Cấn, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang  
26 Quầy thuốc Thanh Tâm Km 12, Đội Cấn, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 977259283
27 Nhà thuốc Minh Xuân P. Minh Xuân, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 915124289
28 Quầy thuốc Thu Hằng 447 Tổ 7, Hưng Thành, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 0973133292
29 Quầy thuốc Chị Hà  Tràng Đà, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang  
30 Quầy thuốc Phương Mai 142 Tổ 5, Minh Xuân, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang 0965184436
31 Công ty TNHH Thương Mại và DP Hoàng Tuấn 380 Đường 17/8, Phan Thiết, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang  

2. Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3  tại Chiêm Hóa

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc Canh Lan Tổ Luộc 2, TT Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang 0982 027767
2 Quầy thuốc Ma Thị Minh Tổ Luộc 1, TT Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang 0987 658468
3 Quầy thuốc Hương Loan Phúc Hương 1, TT Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang 0912 824197
4 Quầy thuốc Lưu duy Phương Km 3 Thôn tự, Phúc Thịnh, Chiêm Hóa, Tuyên Quang 0982 019808
5 Quầy thuốc Hoàng Thị Tuyền ( Cổng bệnh viện Chiêm Hóa ) Tổ Vĩnh Lim , TT Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang 0982 838162
6 Quầy thuốc Hoàng Phương Đông Tổ Vĩnh Lim , TT Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang 329514118
7 Quầy thuốc Thanh Yên Chợ Chiêm Hóa, Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang 984243355
8 Quầy thuốc Lê Thu Trang Chợ Chiêm Hóa, Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang 0977707756
9 Quầy thuốc Nguyễn Hoài Thu Chợ Chiêm Hóa, Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang 979681635
10 Quầy thuốc Minh Thuyến Chợ Chiêm Hóa, Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang 366932577
11 Quầy thuốc Chị Phương Thôn Đầm Hồng 3, Ngọc Hội, Chiêm Hóa, Tuyên Quang 332694946
12 Quầy thuốc Thu Phương Thôn Đồng Quán, Hòa Phú, Chiêm Hóa, Tuyên Quang 0364 518414
13 Quầy thuốc Thu Hường Nhân Thọ 1, Yên Nguyên, Chiêm Hóa, Tuyên Quang 0349 757143
14 Quầy thuốc Trung Tâm Tổ Luộc 2, TT Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang 967322455
15 Quầy thuốc Nguyễn Thị Phương Thôn Đầm Hông 2, Xã Ngọc Hội, Chiêm Hóa, Tuyên Quang 1632694946

3. Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3  tại Hàm Yên

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Nhà thuốc Duy Linh Tổ dân phố Tân Bình, TT Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang 0943521424
2 Quầy thuốc Huyền Trang Tổ dân phố Tân An, TT Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang 0984468002
3 Quầy thuốc Phương Anh Tổ dân phố Tân An, TT Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang 0917507168
4 Quầy thuốc Dung An Tổ dân phố Tân Thịnh, TT Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang 0946037310
5 Quầy thuốc Hoàn Lâm 206 Tân Bắc, TT Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang 0975243469
6 Quầy thuốc Trần Thị Hường Tân Bắc, TT Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang 0377841563
7 Quầy thuốc Nông Bạch Như Tổ dân phố Tân Bình, TT Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang 0372079084
8 Quầy thuốc Lê Thị Chuyên Thôn 5 Minh Phú, Yên Phú, Hàm Yên, Tuyên Quang 0912799252
9 Quầy thuốc Đỗ Thị Hằng Thôn 1 Minh Phú, Yên Phú, Hàm Yên, Tuyên Quang 0973085957
10 Quầy thuốc Hồng Sự/ Quầy thuốc Kim Cúc Km 31 QL2 (đường TQ-HG), Thái Sơn, Hàm Yên, Tuyên Quang 0975981484
0357235773
11 Quầy thuốc Hải Tươi Km 31 QL2 (đường TQ-HG), Thái Sơn, Hàm Yên, Tuyên Quang 0989023986
12 Quầy thuốc Hứa Thị Nguyệt KM 27 QL2 (đường TQ-HG), Thái Hòa, Hàm Yên, Tuyên Quang 0977667938
13 Quầy thuốc Dũng Tú km 27 ( Thôn Làng mãn 2 ) QL2 (đường TQ-HG), Thái Hòa, Hàm Yên, Tuyên Quang 0333423686
14 Quầy thuốc Điệp Thoa Km 23 ( Thôn Tân Lập ) QL2 (đường TQ-HG), Đức Ninh, Hàm Yên, Tuyên Quang 0989023986
0978369365
15 Quầy thuốc Lưu vân Km 21 ( Thôn gạo ) QL2 (đường TQ-HG), Đức Ninh, Hàm Yên, Tuyên Quang 0379585890
16 Quầy thuốc Ích Thoa Thôn Tân Bình 1, Bình Xa, Hàm Yên, Tuyên Quang 0339438248
17 Hoàng Thị Loan Tân Bắc, TT Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang 0962282551
18 Quầy thuốc Nguyễn Thị Hương Thôn 1 Tân Yên, Tân Thành , Hàm Yên, Tuyên Quang 976313166
19 PK BS Nguyễn Thị Độ Km39, TT Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang 919165233
20 Quầy thuốc Nguyễn Thị Thiện Km54 QL2 (đường TQ – HG), Yên Phú, Hàm Yên, Tuyên Quang 844401866

4. Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3  tại Sơn Dương

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc Hoàng Lâm Tổ DP Quyết Thắng, TT Sơn Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang 0915 585708
2 Quầy thuốc Lê Văn Chung Tổ DP Quyết Thắng, TT Sơn Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang 0344 999666
3 Quầy thuốc Bích Đào Tổ DP Quyết Tiến, TT Sơn Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang 0986 313038
4 Quầy thuốc Nguyễn Như Hoa TDP Tân Phúc, TT Sơn Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang 0367 480967
5 Quầy thuốc Hồng Hoan Xã Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang 394224699
6 Quầy thuốc Chu Thị Kiên Thôn Đa năng, Xã Tú Thịnh, Sơn Dương, Tuyên Quang 0396484676
7 Quầy thuốc Phạm Thị Phương Thúy Xã Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang 964350181
8 Quầy thuốc Mai Anh Thôn Đồng Ván, Xã Thượng Ấm, Sơn Dương, Tuyên Quang 1273898555
9 Quầy thuốc Lý Thị Hoa Xã Trung Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang 985418819
10 Quầy thuốc Nguyễn Hương Ngọc Xã Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang 399499998
11 Quầy thuốc Chị Thúy TDP Tân Phúc, TT Sơn Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang 966132255
12 Quầy thuốc Nguyễn Thị Xuyên Thôn Đông Chai, Đông Thọ , Sơn Dương, Tuyên Quang 983359818
13 Quầy thuốc Nam Hằng Thôn Gò Hu, Vĩnh Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang 382237319
14 Quầy thuốc Nông Thị Hậu QT BV Sơn dương, TT Sơn Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang 973342738
15 Quầy thuốc Đậu Thu Hiền Tổ Dân phố Đăng Châu, TT Sơn Dương, Sơn Dương, Tuyên Quang 979835391

5. Điểm bán Sâm nhung bổ thận TW3  tại Yên Sơn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quầy thuốc Thu Tú KM 6 ( Xóm 8 ) QL2 (đường TQ – HG), Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang 0984466625
2 Quầy thuốc Phạm Kiều Nga Km 5 (XÓM 17 )  QL2 (đường TQ – HG), Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang 0372728346
3 Quầy thuốc Kim Dung KM 6  QL2 (đường TQ – HG), Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang 02076263823
4 Quầy thuốc Nguyễn Tuyết Mai KM 9 QL2 (đường TQ – HG), Thắng Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang 0367184786
5 Quầy thuốc Trần Thị Giang KM 11 QL2 (đường TQ – HG), Thắng Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang 355479188
6 Quầy thuốc Phán Hằng KM 11 QL2 (đường TQ – HG), Thắng Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang 0388479439
7 Quầy thuốc Khánh Huyền Xóm 12, Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang 0983 969089
8 Quầy thuốc Hải Yến Xóm 13, Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang 0962 739969
9 Quầy thuốc Vương Thị Nguyệt Thôn 12, Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang 0977 665522
10 Quầy thuốc Tâm Nhân Thôn Lập Thành, Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang 0987 833775
11 Quầy thuốc Hiền Vinh Km 13 QL2 (đường TQ-HG), Tứ Quận, Yên Sơn, Tuyên Quang 0396988486
12 Quầy thuốc Đỗ Thế Thương KM 12 QL2 (đường TQ – HG), Thắng Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang 0397886852
13 Quầy thuốc Tuấn Hằng Km 12, Tứ Quận, Yên Sơn, Tuyên Quang 0395781449
14 Quầy thuốc Thanh Thập Xóm Chanh, Thái Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang 01278431901
15 Quầy thuốc Mai Sơn Xóm 12, Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang 0979606858
16 Quầy thuốc Chị Cúc Xóm 1, Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang 845258998
17 Quầy thuốc Nguyễn Thị bình Xóm Chanh, Thái Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang 358866487
18 Quầy thuốc Hướng Dương Xóm Chợ, Xã Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang 981696389
19 Nhà thuốc Tuấn Vũ KM 6  QL2 (đường TQ – HG), Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang 0373364882
20 Quầy thuốc Tú Quyên/Quầy thuốc Anh Tú Xóm Chợ, Xã Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang 979263405
21 Quầy thuốc Chị Hoa Xóm 1, Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang  
22 Quầy thuốc Nguyễn Thị Thúy Km 13 QL2 (đường TQ – HG), Thắng Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang 989788410
23 Quầy thuốc Nguyễn Thị Miền Yên Sơn, Tuyên Quang 975991906
24 Quầy thuốc Trịnh Thị Hồng Xóm Chợ, Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang 976322515
25 Quầy thuốc Thu Thành Xã Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang  
26 Quầy thuốc Chị Nga  Tứ Quận, Yên Sơn, Tuyên Quang  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19003199
Chat Facebook
Chat Zalo