ĐIỂM BÁN SÂM NHUNG BỔ THẬN TW3 – THANH OAI

STT Tên nhà thuốc
 (trên biển hiệu)
Địa chỉ Tel
1 Quầy thuốc An  Trường Xuân, Xuân Dương, Thanh Oai, Hà Nội  
2 Quầy thuốc Tiến Khanh  Thôn Trung Chinh, Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội 0366828968
3 Quầy thuốc số 14 Kiot số 1 Chợ Tam Hưng, Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội 0983224179
4 Nhà thuốc Hồng Mỹ  Cao Xá, Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội 0968432078
5 Quầy thuốc Cường Thịnh 156 Xóm Chằm, Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội  
6 Quầy thuốc số 9 Chợ Chiều Phương Trung, Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội 0977484835
7 Quầy thuốc Số 4 Số 11 Phố Vác, Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội 0333951014
8 Quầy thuốc Hân Nhiệm  Thôn Bãi, Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội 0987298167
9 Quầy thuốc Ngọc Thoa Số 58 Phố Vác, Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội 0947656988
10 Quầy thuốc Hương Giang Số 89 Phố Vác, Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội 0376945524
11 Quầy thuốc Thanh Huyền 233 Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội 0964221179
12 Quầy thuốc Y Đức  Cao Xá, Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội 0975739484
13 Quầy thuốc Việt Xuân Thôn Mùi Thạch Bích, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội 0985978087
14 Quầy thuốc Linh Nhi  Phố Bình Đà, Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội 0968944683

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19003199
Chat Facebook
Chat Zalo