ĐIỂM BÁN SÂM NHUNG BỔ THẬN TW3 – THANH XUÂN

STT Tên nhà thuốc
 (trên biển hiệu)
Địa chỉ Tel
1 Nhà thuốc YMP 152 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội  
2 Nhà thuốc Quang Đức 26/80 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 039 2911588
3 Nhà thuốc Bảo Trang 5/214  Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 0985 069176
4 Nhà thuốc Bảo Phúc 12B Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 0339 338567
5 Nhà thuốc Dũng Phương 45\420 Khương Đình,Thanh Xuân, Hà Nội 0904 534899
6 Nhà thuốc Thanh Tú 162 Khương Đình,, Thanh Xuân, Hà Nội 0984.019.572
7 Nhà thuốc Việt Lương 3 Số 3 Dãy LK – Khu LICOGI 13 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 0985.117.556
8 Nhà thuốc GPP 129H1 Nguyễn Trãi, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 0915.685.169
9 Nhà thuốc Thăng Long 8 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 0944.505.899
10 Nhà thuốc An Phát Khánh 94 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 0916.016.019
11 Nhà thuốc Nguyễn Khải 248 Bùi Xương Trạch, Khương  Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 0392.987.456
12 Nhà thuốc Phương Khoa 101B1/130/136 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 0979.926.656
13 Nhà thuốc Gia Nghĩa 80 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 0246.293.0985/ 0365.580.913
14 Nhà thuốc Hữu Nghị 174 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 0914.442.309
15 Nhà thuốc Thanh Hằng 107A13 TT Thanh Xuân Bắc Ngõ 13 Khất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 0981.989.116
16 Nhà thuốc Hải Đăng  142 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 0975.392.866
17 Nhà thuốc Việt Long 367 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 0914.049.269
18 Nhà thuốc TN Phạm Hoàng Thủy 68 Kim Giang,  Thanh Xuân, Hà Nội 0975.111.245
19 Nhà thuốc 50 Chính Kinh 50 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 0983.262.674
20 Nhà thuốc Quốc Anh 120 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 02462.534.351/ 0966.091.668
21 Nhà thuốc Phúc Thái 56 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 0912.922.844/ 0924.113.556
22 Nhà thuốc Pharmaza 51 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 0911828393
23 Nhà thuốc Đức Phương 74 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 0969.722.814
24 Nhà thuốc Hà Trung 133/85 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 0988.677.138
25 Nhà thuốc Hoàng Oanh 1A Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 0987.757.842
26 Nhà thuốc Thanh Huyền 71 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 0983916599
27 Nhà thuốc Hoàng Minh 138 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 0976.835.381
28 Nhà thuốc Thành Long 42 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 0946.367.984
29 Nhà thuốc Minh Trí 112 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 0972.329.325
30 Nhà thuốc Tùng Linh 99 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 0912.667.123
31 Nhà thuốc Thùy Dương 391 Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 0914.256.288
32 Nhà thuốc Bảo Khánh 665 Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 0986.131.284
33 Nhà thuốc Ngọc Ánh 108 Bùi Xương Trach, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 0948.663.465
34 Nhà thuốc Kim Liên 192 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 0988.855.098
35 Nhà thuốc Bảo Nam 24 Hạ Đình,Thanh Xuân, Hà Nội 0964.386.965
36 Nhà thuốc An Tâm 523 Vũ Tông Phan, Khương  Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 0988.671.978
37 Nhà thuốc Lâm Anh E10 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 0978.505.128
38 Nhà thuốc Minh Thanh  236 Khương Đình,  Thanh Xuân, Hà Nội 0979.899.178
39 Nhà thuốc Minh Hương 10/3 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 0915.340.025
40 Nhà thuốc Ngọc Anh 389 Vũ Tông Phan, Khương  Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 0964.391.915
41 Nhà thuốc Bao Khanh 34 Kim Giang, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 0353.250.018
42 Nhà thuốc Việt Hưng 88/155 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 0979.751.919
43 Nhà thuốc Minh Tiến 148 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 0904.209.066
44 Nhà thuốc 60 60 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 02438.533.676
45 Nhà thuốc Pháp 234 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 0973.071.181
46 Nhà thuốc Phú Gia 1 Tầng 1 Nhà N6C  Trung Hòa, Nhân Chính,  Thanh Xuân, Hà Nội 0973.424.636
47 Nhà thuốc Minh An 49/358 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 0356.939.909
48 Nhà thuốc Ngọc Quyên 85/164 Vương Thừa Vũ, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 0988.352.892
49 Nhà thuốc Gia Minh 111H3 Ngõ 64 Kim Giang,Thanh Xuân, Hà Nội 0986.215.482
50 Nhà thuốc Hồng Kỳ 26 Tổ 9  Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 0963.364.775
51 Nhà thuốc Minh Tú 239 Bùi Xương Trạch, Khương  Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 0975.674.525/ 0968.699.261
52 Nhà thuốc Linh Trang 24/80 Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 0984.811.778
53 Nhà thuốc Tuấn Hưng 57/192 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 0369.355.331
54 Nhà thuốc Gia Linh 11 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 0985.033.856
55 Nhà thuốc Tùng Khánh 104 Bùi Xương Trạch, Khương  Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 02422.030.828
56 Nhà thuốc Gia Khoa A1 – 105 Khương Trung, , Thanh Xuân, Hà Nội 0243.568.2582
57 Nhà thuốc Bảo Khánh 170 Kim Giang, , Thanh Xuân, Hà Nội  
58 Nhà thuốc 119 Vũ Tông Phan 119 Vũ Tông Phan, Khương  Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 0987.251.977
59 Nhà thuốc 129B Nguyễn Trãi 129B Nguyễn Trãi, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 0243 5574120
60 Nhà thuốc Mai Linh 17N7B KĐT, Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 0947.446.708
61 Nhà thuốc Tấn Thành 46 Tô Vĩnh Diện, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 0979.807.579
62 Nhà thuốc Thanh Bình 42/460 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 0943.016.683
63 Nhà thuốc Quỳnh Anh 226 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 0979.248.641
64 Nhà thuốc Thanh Nhàn 5/72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 0372.345.582
65 Nhà thuốc Hoàng Hường 73/475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 0822.810.838
66 Nhà thuốc Minh Trí 85  Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 0982.005.694
67 Nhà thuốc Minh Quân 16/460 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 0989.147.038
68 Nhà thuốc Thăng Long 2 63 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 0962.911.138
69 Nhà thuốc Minh  Nhật 1 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 0336.001.618.
70 Nhà thuốc Đức Minh 26/64 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 0989.617.958
71 Nhà thuốc An  Tâm 58 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 0916.309.509
72 Nhà thuốc Anh Khôi Chung cư Imperiagarder , Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 0972.367.785
73 Nhà thuốc Hà Tuyên Số 65/69 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 0987.658.696
74 Công ty TNHH Dược phẩm Ba Đình Số 1  Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội  
75 Nhà thuốc  Dương  80\69 80/69B Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 0974.436.426
76 Nhà thuốc Ngọc Dung 33\475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 0986265496
77 Nhà thuốc Hải Phương R2 Royal City , Thanh Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội 0987726844
78 Nhà thuốc Phúc Tân 100 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 0978 245360
79 Nhà thuốc Nguyễn Tuân 151 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 0972 678532
80 Nhà thuốc Hưng Ngọc 83 Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 0919 098668

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19003199
Chat Facebook
Chat Zalo