DƯỢC PHẨM TW3 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 26/04/2016 tại Hà Nội, Công ty CP Dược phẩm TW3 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.  Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng về doanh thu và lợi nhuận sau thuế cho năm 2016,…
Đại hội có sự tham gia của hơn 100 cổ đông, đại diện cho hơn 60% cổ phần phổ thông có quyền dự họp dưới sự điều khiển của Chủ tịch đoàn gồm ông Bùi Xuân Hưởng – Chủ tịch HĐQT, Bà Ngô Thị Hồng- Tổng Giám Đốc, Bà Nguyễn Thị Kim Thu – Kế Toán Trưởng, Ông Nguyễn Hữu Dũng– Thành viên HĐQT, Ông Đinh Văn Cường – Thành viên HĐQT và các thành viên hội đồng quản trị khác.
Một số hình ảnh tại Đại hội\

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

19003199
Chat Facebook
Chat Zalo